Nejnovější články


Politikum - Říjen 2014

Ing. Vlasta Váchová

Jak hodnotíte uplynulé čtyřleté volební období a co přejete Praze 5 v tom následujícím?

Uplynulé čtyři roky rozhodně nebyly jednoduché, a to jak pro nás zastupitele, tak i pro naši radnici. Před čtyřmi lety na radnici přišla řada lidí bez jakýchkoliv zkušeností s komunální politikou a s minimem představ o tom, co je v komunální politice možné a reálné, ale o to s většími osobními ambicemi. V zastupitelstvu městské části zasedli zástupci pěti politických klubů. Za čtyři roky však došlo k výrazným změnám v rozložení politických sil a dnes evidujeme 10 politických klubů. Jen pro zajímavost – z původních 9 členů Klubu ČSSD zůstali dnes pouze tři. Ale i přes tato negativa by bylo nespravedlivé celé uplynulé období hodnotit negativně. Podařilo se realizovat řadu akcí a aktivit, které byly v původním programovém prohlášení rady, byly zahájeny rozsáhlé investice směrem k našim školským zařízením, výrazně se zlepšila práce se seniory. Voličům přeji šťastnou ruku ve výběru těch, kteří budou příští čtyři roky spravovat naši městskou část. Ne vždy se má do všeho řezat, někdy stačí i malý neinvazivní zákrok… A novým zastupitelům přeji jediné – ať se jim daří a váží si důvěry, kterou jim voliči dali a ať veškerá svá budoucí rozhodnutí váží na lékárenských vahách.
» čtěte ostatní

Bc. Lukáš Herold

Jak hodnotíte uplynulé čtyřleté volební období a co přejete Praze 5 v tom následujícím?

Ten hlavní pocit a zkušenost z našich opozičních lavic je naprosto tristní. Za poslední čtyři roky se nestalo nic. Kromě ohyzdných betonových koryt, kvůli kterým se nám smějí po celé zemi, a odsouzení dvou bývalých sociálnědemokratických zastupitelek za neoprávněně pobírané náhrady. Prodalo se něco málo bytů, ale jen proto, aby se zaplácla díra v rozpočtu Prahy 5 a občas se něco opravilo, aby se neřeklo.  A to všechno za zhruba osm set milionů ročně.  Volební sliby z roku 2010 se rozplynuly jako pára nad hrncem, aby teď opět zaplnily ulice i poštovní schránky. Co tedy přát Praze 5? Kompetentní a pracovité zastupitele, zastupitele, kteří neumí jen slibovat, aby zastupitelstvo nebylo plné politických turistů a přeběhlíků, kterým vždy šlo jen o vlastní prospěch, aby zastupitelé naslouchali občanům nejen před volbami a aby se nebáli rozhodovat. Aby Praha 5 začala opět vzkvétat, začalo se tu něco smysluplného dělat, úřad začal fungovat a občané nebyli obtěžováni stupidními politickými bojůvkami. Přeji si, aby Vidoule zůstala zelená, na radnici se hospodařilo jak má, strážníci se nezabývali jen botičkami a starali jsme se o naše památky.  Myslíte si, že jsem politický naivista. Nejsem, na to jsem v politice příliš dlouho. Vím, že to jde, ale musí se opravdu chtít.
» čtěte ostatní

PhDr. Marie Ulrichová-Hakenová

Jak hodnotíte uplynulé čtyřleté volební období a co přejete Praze 5 v tom následujícím?

Právě končící volební období bylo poznamenáno množstvím personálních změn jak na postech ve vedení radnice, tak i mezi klíčovými zaměstnanci. Přesto se však mnohé podařilo. Bylo opraveno mnoho dětských hřišť, byl navýšen počet míst v mateřských školách, Barrandov se dočkal revitalizace náměstí, vznikla nová komunitní centra Prádelna a Královská louka. V oblasti kultury jsme úspěšně navázali na tradici koncertů vážné hudby a pořádání soutěže pro mladé hudebníky Talent Prahy 5. Stále otevíráme nová, zajímavá místa pro konání kulturních akcí. V obřadní síni například proběhlo již několik komorních koncertů, mj. zde vystupovalo věhlasné Stamicovo kvarteto. Vstup na tyto koncerty byl zdarma. Snažíme se oživit park Potheimka, aby sloužil jako místo konání tradičních i alternativních akcí a nahradil tak rušnou pěší zónu na Andělu. Do budoucna přeji městské části, aby nové vedení vzešlé z podzimních komunálních voleb rozumně postupovalo v otázce dalšího rozvoje naší Prahy 5 a zasadilo se o dokončení stěžejních projektů, jako je revitalizace letohrádku Portheimka.
» čtěte ostatní

Ing. Ondřej Velek

Jak hodnotíte uplynulé čtyřleté volební období a co přejete Praze 5 v tom následujícím?

Klub Zelených hodnotí roky 2010 - 2014 jako dobu stagnace reformy radnice. Bohužel, nováčci v dresu TOP09 a VV od roku 2010 brzy podlehli zkušeným politikům ČSSD a ODS Milana Jančíka. Nedali k diskusi žádnou dlouhodobou strategii udržitelnějšího rozvoje Prahy 5. Majorita rozjela pro obec nevýhodnou privatizaci bytového fondu pro zalepování nevyrovnaných rozpočtů radnice. Přes hesla o depolitizaci dělali radní personální rošády s úředníky, platili své politické kolegy jako úředníky, poradce a tajemníky. Dva převraty UNP proti TOP09 a pak proti starostovi UNP přerozdělily dobře dotovaná místa v mnoha komisích rady. Nikdo nemá odpovědnost za ztrátu 13 mil. Kč za IT a web (e-Government), za zbytečnou Nadaci PQR, za projekt Květináčů pro „bonsaje“, za dvě infostřediska (prázdná a drahá). Politické mimikry staré gardy v nových dresech snad neošálí voliče. V další „čtyřletce“ 2014 -2018 by slušnější zastupitelé měli celkově demokratizovat pravidla, otevřít radnici a snížit pravomoci starostovi a radě v oblasti územního plánování. Dát veřejnosti lepší pozice v rozhodovacích procesech, například v regulaci výstavby, ochraně veřejného prostoru a pro investice do klíčových služeb (sociálních, školských aj.).
» čtěte ostatní

RNDr. Milan Macek, CSc.

Jak hodnotíte uplynulé čtyřleté volební období a co přejete Praze 5 v tom následujícím?

V zastupitelské demokracii nemá opoziční zastupitel mnoho reálných možností, jak chod městské části ovlivnit, to je vyhrazeno většině, která vytvoří koalici. Proto jsem několik volebních období mohl víceméně jen sledovat, jak špatně městská část hospodaří: rozprodává svůj majetek a peníze utrácí za běžný provoz nebo za podivné projekty. Ani poslední volební období nebylo výjimkou. Nejkřiklavější smlouvy sice skončily (výstavba Na Pláni, skládka v Motole), jiné byly naopak sjednány (betonové květináče v ulicích), o dalších se raději příliš nehovořilo (nezaplacené pohledávky prodané Agentuře Praha 5), pro občany se toho ale příliš mnoho neudělalo. Proč je 200 bytů dlouhodobě neobsazených? Proč nemáme dům pro seniory? Proč v Kartouzské není lékařská pohotovost? Proč se místo pravidelné údržby parků a veřejných prostranství provádějí nákladné revitalizace? Kam se rozplynuly příjmy z privatizace?… A to městskou část spravovalo až 12 uvolněných zastupitelů a někteří neuvolnění s desetitisícovými měsíčními náhradami! Co popřát? Štěstí při výběru zastupitelů myslících více na potřeby občanů než na sebe a schopných uvážlivě hospodařit tak, jak by hospodařili se svým vlastním majetkem a penězi!
» čtěte ostatní