„Spolu do zaměstnání“ pomáhá mladým lidem z náhradní výchovné péče

SDZ 07. 07. 2015
Nezisková organizace Letní dům pomáhá dětem a mladým lidem, vyrůstajícím v náhradní výchovné péči či bez fungujícího rodinného zázemí, aby prožívali šťastné dětství a dospěli k samostatnému a plnohodnotnému životu.

Letní dům prostřednictvím projektu Spolu do zaměstnání nabízí mladým lidem, kteří odcházejí z jakékoliv formy náhradní výchovy – z diagnostického ústavu, z dětského domova či z výchovného ústavu, pomoc při orientaci na trhu práce. Cílem projektu je poskytnout podporu,  komplexní poradenství a profesní diagnostiku.

Projekt reaguje na situaci mladých lidí, kteří po dosažení plnoletosti odchází z ústavní výchovy s nedostatečných vzděláním a často tak jen velmi obtížně hledají práci.

V rámci projektu mohou nejen získat potřebnou kvalifikaci, ale také se za intenzivní a dlouhodobé podpory dobře zorientovat na pracovním trhu a díky vytvořené databázi spolupracujících zaměstnavatelů a pracovních míst získat svou, často první, pracovní zkušenost nebo přímo vhodné zaměstnání.

Bližší informace naleznete na www.letnidum.cz.