Den neziskových organizací

Od: 9. 9. 10:00
Do: 18:00

Pěší zóna Anděl přivítá 9. září (10 – 18 hod.) již sedmý ročník Dne neziskových organizací (DNO), na kterém se široké veřejnosti představí neziskové organizace aktivní ve vzdělávání, dobrovolnictví, oblasti lidských práv, environmentální problematice a v oblasti životního prostředí.

Cílem akce je zvýšit osvětu o fungování neziskových organizací v Praze 5, informovat o nabídce sociálních služeb a záchranné síti. „Den neziskových organizací má dlouhodobý přínos pro Prahu 5 a její obyvatele, kdy poskytuje ucelený přehled organizací fungujících pro občany městské části Praha 5,“ říká starosta Miroslav Zelený (UNP) a dodává: „Neziskové organizace představují klíčový prvek silné občanské společnosti. Touto akcí Praha 5 podporuje neziskový sektor působící v naší městské části formou osvětové venkovní prezentace.“

DNO bude pro občany i pro neziskové organizace zdarma. Zástupce každé neziskové organizace bude mít prostor představit svou činnost a možnost nabízet prodej výrobků s podmínkou, že výtěžek bude použit na charitativní účely.

V letošním roce proběhne akce DNO pod záštitou starosty MČ Praha 5 Miroslava Zeleného (UNP) a Petra Lachnita (ČSSD), 1. zástupce starosty. Záštitu dále převezmou zastupitelky Vlasta Váchová (ČSSD), místopředsedkyně sociální a zdravotní komise nad tematickou částí Sociální oblast a zdraví, výchova a vzdělávání, Marie Hakenová-Ulrichová (bez polit. přísluš.), předsedkyně etnické komise nad tematickou částí Humanitární pomoc, lidská práva, národnostní menšiny a životní prostředí a Diana Bubníková (UNP), předsedkyně sociální a zdravotní komise nad tematickou částí Dobrovolnictví, Sociální oblast a zdraví. (red)