Očipováním psa předejte zbytečným problémům

prosinec14ocipovanipsa 06. 12. 2014
Bude tomu deset let, co bylo obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 18/2004 Sb. zavedeno povinné trvalé označování psů a evidenci jejich chovatelů. Jak to funguje v praxi, a proč je „dobré“ nechat označit psa čipem?

Psí mikročip je váleček z bioskla o rozměrech 2 x 11 mm (velikost zrnka rýže), který váží desetinu gramu. Obsahuje příjmovou a vysílací anténu, nesoucí identifikační kód, vložený do integrovaných obvodů laserem. Anténku tvoří drátek 50 x tenčí než lidský vlas. Aplikace čipu probíhá podobně jako očkování, je tedy pro zvíře stejně málo bolestivá jako normální injekce. Po zavedení čipu je provedena kontrola čtecím zařízením a majitel následně obdrží potvrzení o čipování.

Označení  = sleva na poplatku

Každý majitel psa chovaného na území hlavního města Prahy je povinen nechat psa staršího šesti měsíců trvale označit mikročipem, který odpovídá ISO standardu vydaném Evropskou unií, nebo tetováním.  Evidence chovatelů psů je pak vedena Magistrátem hlavního města Prahy. Přihlášení do evidence se provádí pomocí registrační karty chovatele, který o přihlášení do evidence získá potvrzení. Majitel, který nabude psa trvale označeného, je povinen se do 30 dnů od jeho nabytí přihlásit do evidence. Zároveň je povinen ohlásit, a to opět nejpozději do 30 dnů, ukončení chovu psa na území hlavního města Prahy nebo jeho uhynutí. Majitel psa označeného mikročipem a přihlášen do evidence chovatelů psů v souladu s vyhláškou má nárok na úlevu od místního poplatku ze psů ve výši roční sazby, nejvýše však 350 Kč. Na úlevu od poplatku má poplatník nárok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil.

Čip pomáhá při ztrátě i kontrole

–       Při ztrátě psa má jeho majitel naději, že ho dostane v co nejkratší době zpět.

–       Chovatel, který dal psa označit mikročipem a přihlásí se do evidence chovatelů psů, má nárok na úlevu od místního poplatku ze psů.

–       V případě pokousání člověka psem se zvíře lépe dohledá a předejde se tak zbytečným komplikacím.

–       Při kontrole lze snadno v databázi zjistit, že majitel registrovaného psa má uhrazen poplatek za jeho držení.

Kontroly psů průběžně provádějí strážníci Městské policie Praha. Pokud odhalí porušení vyhlášky, věc předají správnímu orgánu k dořešení. (MP Praha)

 


Čip nemá vlastní zdroj energie, tu získává přiblížením čtečky z jejího magnetického pole. Foto: MP Praha