Poznejte kluby pro seniory v Praze 5

SONY DSC 02. 11. 2014
Centrum ošetřovatelské a sociální pomoci Praha 5, příspěvková organizace městské části, představilo přehled fungujících klubů, které nabízejí množství různorodých aktivit pro seniory.

 

“V končícím volebním období byla sociální oblast jednou z těch, kde městská část odvedla nejvíce práce. Podařilo se uskutečnit mnoho akcí nejen pro starší spoluobčany. Z nabídky pravidelných volnočasových aktivit si jistě vybere každý senior v Praze 5. Nezáleží, zda preferuje sportovní vyžití, kulturní zážitek nebo například vzdělávání například v oblasti používání informačních technologií,” vysvětlil 1. zástupce starosty Petr Lachnit, který má sociální oblast dlouhodobě ve své gesci.

Více naleznete na www.csop5.cz

Přehled fungujících klubů na území MČ Praha 5:

  • Klub SENzačních SENiorů v KC Prádelna

Komunitní centrum Prádelna, Holečkova 38a, Praha 5

telefon: 603 289 675
kontakt: Michael Čihák, e-mail: kcpradelna@seznam.cz

Klub vyvíjí pestrou a bohatou činnost – kurzy práce na PC a s digitální technikou, herna stolního tenisu, zdravotní gymnastika, seniorské taneční a pěvecké soubory, klub stolních her, iKavárna atd. Kromě těchto pravidelných aktivit se senioři zúčastňují letních poznávacích výletů mimo Prahu, výtvarných dílen a workshopů, fotografických a vzdělávacích seminářů, besed, společenských večerů, koncertů a celkově se zapojují do činnosti Komunitního centra Prádelna.
Klub se schází každé pondělí a středu, kdy probíhají kurzy práce s PC a digitální technikou a herna stolní tenisu; a dále každé úterý a čtvrtek, kdy se konají pravidelné tréninky seniorských tanečních souborů Marietta a Variace. Aktuální program naleznete na www.kcpradelna.cz

  • Svaz důchodců ČR – základní organizace Praha 5

Kulturní klub Poštovka, Zahradníčkova 1118/2, Praha 5

telefon: 732 660 680

kontakt: Milada Bartošová, e-mail: milada.bart@gmail.com

Svaz důchodců zve seniorky a seniory na setkání, která se konají pravidelně ve čtvrtek dopoledne od 9,00 hodin do 10,30 hodin (kromě svátků a letního období). Senioři si zvou na besedy zajímavé lidi z nejrůznějších oborů činnosti a využívají znalostí vlastních členů. Rádi dají příležitost každému, kdo by chtěl rozšířit jejich program. Na každé schůzce se členové vzájemně informují o aktualitách v kultuře (volné nebo levné vstupné a vhodný čas výstav, koncertů, divadelních a jiných představení). Dále odborníci z vlastních řad informují o aktuálních sociálních otázkách, připravovaných a zaváděných zákonech i o novinkách ve výstavbě, dopravě apod. Na těchto schůzkách se také připravují vycházky po Praze a návštěvy výstav, jednodenní výlety i několikadenní rekreační pobyty, Silvestr pro osamělé apod.

  • Klub seniorů Pegas

Komunitní centrum Prádelna, Holečkova 38a, Praha 5

telefon: 775 221 505
kontakt: Zdeněk Zajíček, e-mail: zajicek.sen@seznam.cz

Klub seniorů Pegas působí v komunitním centru Prádelna, kde uskutečňuje volnočasové aktivity pro seniory a schází se každé úterý od 14,30 hodin do 18,00 hodin. Je otevřen i novým zájemcům z řad seniorů, kterým poskytuje zázemí a vedení při stolních hrách, stejně jako např. odbornou literaturu k tomuto tématu, a naopak členové klubu se zapojují do dalších aktivit KC Prádelna. Kromě výše zmiňované hlavní činnosti patří k dalším realizovaným aktivitám návštěvy kulturních akcí – divadelních představení a výstav – a výlety za poznáním historie a kultury.

  • Klub seniorů Královská louka

U Královské louky 5, Praha 5

telefon: 605 534 097
kontakt: Helena Chaloupková, e-mail: helenachaloupkova@centrum.cz

Klub seniorů Královská louka se schází jedenkrát za 14 dní, vždy v sudém týdnu, ve čtvrtek od 14,00 hodin do 17,00 hodin. Nabízíme Vám možnost příjemně strávit čas ve společnosti vrstevníků, kteří mají zájem být spolu. V klubu seniorů najdete příležitost společně něco zažít, spřátelit se, dozvědět se něco nového, posedět a dát si kávu nebo čaj. Při schůzkách klubu se diskutuje o zajímavých tématech, plánují  návštěvy divadelních divadelní představení, koncertů vážné hudby a výstav. Klub organizuje výlety a oslavy životních jubileí členů klubu. Klub seniorů Královská louka rád přivítá na svých schůzkách i další seniory.

  • Klub seniorů Barrandov

Poliklinika Barrandov, Krškova 807, suterén č. BS 034, Praha 5

telefon: 605 534 097
kontakt: Helena Chaloupková, e-mail: helenachaloupkova@centrum.cz

Klub seniorů Barrandov se schází jedenkrát za 14 dní, vždy v lichém týdnu, ve středu od 14,00 hodin do 17,00 hodin. Nabízí seniorům z Barrandova a okolí pravidelná “setkávání u kávy”. Při schůzkách klubu se plánují  návštěvy divadelních divadelní představení, koncertů vážné hudby a výstav. Klub organizuje výlety, vycházky Nordic Walking a rovněž oslavy životních jubileí členů klubu. Návštěvníci klubu si oblíbili i kroužek “šikovných rukou” – patschwork. Klub seniorů Barrandov rád přivítá na svých schůzkách i další seniory.