Redakce

Šefredaktor:

Komise mediální

Vydavatel: MČ Praha 5

e-mail: redakce(zavináč)praha5.cz
inzerce:

Za věcnou správnost textu odpovídají autoři. Zveřejněné příspěvky nemusejí vyjadřovat názor redakce. Nevyžádané příspěvky se nevracejí.