Škola Pod Žvahovem se v září definitivně otevře, zapsal se dostatek dětí

brezen15zvahov 05. 03. 2015
V návaznosti na úspěšné první kolo zápisu dětí do obnovené základní školy Pod Žvahovem se v úterý 10. února konalo i druhé kolo. Celkový počet zapsaných dětí do první třídy stoupl na 23.

Je tedy již definitivě jasné, že podmínka minimálního počtu 17 zapsaných dětí do 1. třídy se naplnila a letos v září se v dolních Hlubočepech po 11 letech opět otevře první stupeň základního školství. Vedení radnice tak od slov přešlo k činům a splnilo letité prosby tamních rodičů.

Dle informací radnice došlo k naplnění první třídy již během prvního kola zápisu, kdy se přihlásilo 19 dětí. V dodatečném kole byly zapsány další čtyři děti. Provoz ZŠ Pod Žvahovem se tedy 1. září zcela jistě obnoví. „Máme upřímnou radost z toho, že se naše společná myšlenka znovuotevření školy stala realitou a prvňáčci i jejich rodiče se tak mohou do školy Pod Žvahovem oprávněně těšit,“zhodnotil úspěšný zápis zástupce starosty Vít Šolle (KDU-ČSL).

Koncept menší školy nabízí výhody

Škola Pod Žvahovem je na základě rozhodnutí rady městské části Praha 5 provozována jako detašované pracoviště ZŠ Kořenského. „Je skvělé, že se podařilo navrátit základní školství na Žvahov již v letošním roce. Poděkování patří především iniciativě tamních rodičů, ale také partnerům městské části, především z řad vedení ZŠ Kořenského. Osobnost paní ředitelky Mgr. Libuše Daňhelkové a její zkušenosti jsou pro nás zárukou toho, že škola Pod Žvahovem bude úspěšnou vzdělávací institucí a bude rozvíjet schopnosti a dovednosti žáků,“ dodal starosta Prahy 5 Radek Klíma (TOP 09).

„Podle mých zkušeností nabízí koncept menší školy mnoho výhod. Taková škola má lepší předpoklad pro vytvoření příjemného a bezpečného prostředí k individualizovanému přístupu k dětem. Nejen na prvním stupni jsou velmi významné role učitele ve vyučování a vychovatele ve volném čase dětí. Vždy se snažíme k rodičům zachovat úctu a navázat s nimi rovnocenný vztah ve výchově našich žáků,“ uvedla ředitelka školy Libuše Daňhelková. (red)

Základní škola v areálu Pod Žvahovem existovala pro obyvatele čtvrtí Žvahov a Hlubočepy do září roku 2004. Údajně kvůli nízkému počtu žáků byla tehdejším vedením radnice sloučena se ZŠ Barrandov na Chaplinově náměstí. Od září roku 2005 sídlily v budově č. p. 463, která je ve správě městské části Praha 5, dvě instituce: Osmileté Gymnázium Buďánka, které se v roce 2010 přestěhovalo do Řep, a soukromé Taneční centrum Praha – konzervatoř. Uzavření nájemního vztahu mezi Prahou5 aTanečním centrem Praha bylo v minulosti předmětem několika soudních sporů. V roce 2013 ale na základě nálezu Ústavního soudu zahájily obě strany nová jednání a nalezly vzájemnou dohodu. Následně radnice Prahy 5 zahájí investice do obnovy areálu. Vzájemná spolupráce všech subjektů přinese prospěch celé oblasti dolních Hlubočep.