Trnkovo náměstí a pěší zóny na Barrandově se dočkají na jaře obnovy

Trnkovonamesti_foto 12. 02. 2014
Trnkovo náměstí i k němu směřující páteřní koridor pro pěší na Barrandově se na jaře dočkají revitalizace. Po zhruba ročních přípravách a plánování projektu nic nebrání zvelebení jedné z nejhustěji obývaných lokalit v celé metropoli.

Stavební práce začnou v březnu, obnova by měla být dokončena již letos na přelomu září a října. Městská část Praha 5 ve spolupráci s architekty počítá navíc nad rámec projektu i s netradičními prvky – například s jedinečnou vodní projekcí či zachováním „filmového pásu“, který tvoří součást chodníků. Revitalizace bude financována pomocí evropských peněz z dotačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

Barrandov s více než 20 000 obyvateli patří k nejhustěji obývaným lokalitám nejen v Praze, ale v celé České republice. Současná podoba západní části čtvrti s přirozeným centrem na Trnkově náměstí nicméně odpovídá stále 80. letům 20. století, kdy byla výstavba panelového sídliště v blízkosti filmových ateliérů zahájena. Podle vedení městské části Praha 5 bylo hlavním podmětem k revitalizaci náměstí, přilehlých pěších zón a okolí polikliniky Barrandov zlepšení životních podmínek místních obyvatel. Ti se dočkají změny vzhledu Trnkova náměstí, úprav povrchu chodníků, doplnění vodících prvků pro nevidomé, ale například i doplnění laviček, rekreační zeleně a osvětlení. Zároveň byl projekt navržen tak, aby zachoval tradiční prvky původního návrhu čtvrti s odkazem na filmový průmysl a historii Barrandova.

„Sídliště Barrandov bohužel představovalo v minulosti z hlediska životní úrovně obyvatel méně rozvíjené území než například centrum na Smíchově. Chyběla dětská hřiště i sportoviště, což se nám podařilo částečně napravit v loňském roce. Rekonstrukce páteřních pěších zón a Trnkova náměstí představuje další důležitý krok k modernizaci čtvrti a zajištění komfortu tisíců občanů Prahy 5,“ vysvětlil starosta městské části Praha 5 Miroslav Zelený (UNP).

Stavební práce potrvají 5 až 7 měsíců

Ačkoliv se revitalizované území nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně, a ani objekty nejsou kulturní památkou, přesto architekti dbali na původní urbanistické řešení a dispozice. „Zájmové území je ohraničeno ulicemi Werichova, Tréglova, Voskovcova a Högerova, pomyslný střed rekonstrukce tvoří Trnkovo náměstí. Návrh ctí stávající účel užívání vymezených ploch. Jedná se o revitalizaci a rekonstrukci, nemění se ani příjezdové cesty k území, ani polohy vstupů do navazujících objektů,“ dodal projektant David Havránek ze společnosti SUNCAD, která zpracovala návrh projektu. Ten vycházel mimo jiné i z provedeného dendrologického průzkumu, ze kterého vyplynula potřeba výměny několika poškozených stromů a jejich náhrada, a přesného zaměření aktuálního stavu všech revitalizovaných lokalit.

Radnice Prahy 5 kladla přísné nároky na stavební firmu, která bude rekonstrukce provádět. „Stavba je samozřejmě spojena s určitým diskomfortem, nicméně bude trvat jen 5 až 7 měsíců. Dotčené pozemky poskytují dostatečnou kapacitu pro vybudování zařízení staveniště a dočasné uskladnění stavebního materiálu, nebude tedy potřeba materiál skladovat v přilehlých lokalitách. Pozemky jsou v současnosti dopravně napojeny z přilehlých ulic Werichova, Voskovcova a dalších navazujících. Polohy ani uspořádání příjezdů k pozemkům se nemění a je možné je využívat i pro potřeby zásobování staveniště. Veškeré potřebné inženýrské sítě jsou již přivedeny na dotčené pozemky či do jejich těsné blízkosti a je možné je využít i pro potřeby staveniště. Samozřejmě za podmínky osazení měřidel spotřeby. Při realizaci budou použity pouze takové nářadí a stroje, které jsou v bezvadném stavu, mají platné revize, splňují hygienické limity a nemají negativní vliv na životní prostředí,“ citoval podmínky stavby uvedené v projektové dokumentaci zástupce starosty Jaroslav Nedvěd (UNP), podle kterého budou stavební práce probíhat pouze v pracovní dny nejdéle do 21 hodin.

Trnkovo náměstí inspirováno amfiteátrem

Návrh nové podoby Trnkova náměstí respektuje původní tvarové řešení s uspořádáním do křivek a kružnic. Rozložení, trasy chodníků ani vymezení ploch se tedy zásadně nezmění. Co tedy bude největší novinkou? Střední část, v současnosti předělená zábradlím, bude částečně uvolněná díky situování vodního prvku doplněného o jedinečnou „vodní obrazovku“. Její umístění využije přirozené převýšení plochy.

„Hlavní funkcí vodního prvku je zatraktivnění celého prostoru v centrální části náměstí pro návštěvníky a obyvatele. V jeho ústí navazuje takzvaná vodní obrazovka, rám se skrápějící vodní clonou, na kterou bude možné promítat světelné efekty. Jde o jedinečný prvek v moderní architektuře, který dodá Barrandovu další punc originality,“ přibližuje novou podobu Trnkova náměstí starosta Prahy 5 Miroslav Zelený (UNP).

Nové uspořádání umožní procházet i napříč centrální částí náměstí. Předpokládány jsou úpravy poškozených a nevyhovujících ploch. Na nové stupně vyrovnávající výškový rozdíl náměstí budou osazeny lavičky, čímž vznikne podoba „amfiteátru“, ze kterého bude možné sledovat vodní prvky a relaxovat. Pozadí amfiteátru tvoří zvýšené trávníky, které budou sloužit i k odpočinku. Stávající zábradlí, které v současnosti předěluje střední část náměstí, bude částečně odstraněno a kruhové schodiště prodlouženo. Přes vodní prvek budou osazeny mostky, které umožní diagonální přechod náměstí bez zásadního odbočení z trasy. „Po obvodu náměstí je navržen okruh s asfaltovým povrchem, který bude sloužit k pohybu mládeže, která v současnosti využívá plochu náměstí k trávení volného času. Pojezdem na kolech, bruslích a skateboardech způsobují hluk, který je umocněn odrazem zvuku v uzavřeném vnitrobloku. Povrch okruhu byl proto navržen z asfaltu, který bude hluk tlumit lépe než stávající dlažba a uleví od těchto zvuků místním obyvatelům,“ dodal starosta Miroslav Zelený (UNP).

Pěší zóny navážou na známý „filmový pás“

Obnova a rekonstrukce pěších zón se týká tří lokalit, a to části od Tilleho náměstí ke Štěpařské ulici, od Štěpařské k Trnkově náměstí a okolí polikliniky Barrandov. Stavební úpravy se dotknou především výměny povrchů, obnovy nátěrů a repasí či výměn oplocení a zábran. Součástí rekonstrukce je nahrazení asfaltového povrchu hlavních chodníků za betonovou dlažbu. Ta bude provedena ve dvou kontrastních odstínech, dle logiky uspořádání chodníků. Červená na hlavních podélných osách, přírodní šedá na příčném křížení a na chodnících ke vstupům do budov.

Dlážděné plochy budou doplněny dekorativním prvkem v podobě filmového pásu, který je již proveden na Tilleho náměstí a projekt předpokládá jeho prodloužení napříč pěší zónou až na náměstí Trnkovo. „Právě zajímavost v podobě filmového pásu odkazuje na historii celého a vznik sídliště Barrandov, proto jsme se rozhodli jej nejen zachovat, ale doslova jím propojit obě barrandovská náměstí – Trnkovo i Tilleho,“ vysvětlil starosta Prahy 5 Miroslav Zelený (UNP).

V prostoru křížení pěší zóny vzniknou dvě dětská hřiště, s rozdělením pro menší a větší děti. Hřiště budou doplněna prostorem pro využití rodiči. Kromě míst k sezení umožňujících přímý dohled na hřiště pro nejmenší děti, se počítá s umístěním několika posilovacích prvků.

Stávající nejednotné ploty mezi chodníky a předzahrádkami budou nahrazeny jednotnou funkční zábranou, která bude tvořit pocitovou bariéru mezi prostorem před bytovými domy a chodníky. Navrženy jsou ocelové žárově zinkované sloupky, mezi které budou osazeny příčle z kulatiny z impregnovaného dřeva. Hřiště pro nejmenší děti bude obehnáno bariérou větší velikosti doplněnou o živý plot. Hřiště pro větší a samostatné děti bude obehnáno plotem nižším, který bude sloužit především jako bariéra pro psy.

Obnovy se dočkají také stávající lavičky s betonovou podstavou, několik z nich bude přemístěno do nových pozic, aby nebyly v kolizi s ochranným pásmem inženýrských sítí, jak je tomu nyní.

V rámci projektu bude provedena i rekonstrukce okapového chodníku po obvodu objektu polikliniky Barrandov.

Jedinečné plastiky se vrátí na pěší zóny

V roce 2010 došlo k odstranění dvou velmi hodnotných plastik z konce 80. let, které byly součástí uceleného návrhu území od architektů Zdeňka Hölzela a Jana Kerela. Ti jsou zároveň spoluautory odstraněných děl. Jejich odstraněním zůstalo z původního celku filmových děl jen torzo, čímž lokalita ztratila také část své identity a historie. Na základě podnětů veřejnosti budou obě díla v rámci rekonstrukce navrácena na svá původní místa.

„Kovová plastika Pohyb od Huga Demartiniho a Jiřího Nováka z roku 1988 se po nutné renovaci vrátí na Tilleho náměstí. Známý Obelisk pohybu od Karla Bečváře byl dominantou na původní pozici poblíž zlomu pěší zóny u Tilleho náměstí,“ sdělil zástupce starosty Jaroslav Nedvěd (UNP), do jehož gesce spadá správa veřejného prostranství. Podle projektové dokumentace budou také vyřešeny kolize s dalšími plastikami a historickými prvky, známá plastika Filmového pásu se proto přesune na pěší zóny v blízkosti polikliniky Barrandov tak, aby došlo k rovnoměrnějšímu rozložení charakteristických prvků po celé pěší zóně.


 Přijďte se s projektem podrobně seznámit!

Vedení páté městské části se rozhodlo uspořádat 26.  února (15.00 – 17.00 hod.) na půdě radnice veřejné představení celého projektu včetně besedy s občany. V případě zájmu o rezervaci míst napište na e-mail: jan.vyskocil@praha5.cz. „Rád bych osobně pozval především obyvatele Barrandova, aby se přišli seznámit se všemi podrobnostmi revitalizace. Chceme, aby se lidé dozvěděli, jak bude rekonstrukce probíhat, aby věděli, na jaké novinky se mohou těšit, případně nám poskytli své připomínky. Na vaše otázky budou odpovídat jak zástupci vedení radnice, tak i odborníci z řad projektantů. Projekt rekonstrukce pěších zón považuji za stěžejní, Barrandov si nezaslouží být opomíjen, jak tomu bývalo bohužel v minulosti,“ uzavírá starosta Prahy 5 Miroslav Zelený (UNP).

 

 

 

Starosta Miroslav Zelený (UNP): „Revitalizaci Barrandova považuji za stěžejní projekt současného vedení radnice“

V čem spočívá hlavní přínos projektu?

Panelová výstavba na Barrandově vznikla v 80. letech a bohužel zub času neúprosně hlodá. Zároveň se přirozeně zvyšují požadavky obyvatel této čtvrti z hlediska komfortu a životní úrovně. Téměř tři dekády, které od výstavby uběhly, se na prostředí podepsaly. Po volbách v roce 2010 a našem příchodu na radnici jsme se rozhodli více se zaměřit na potřeby lidí z Barrandova.

Kam sahá historie projektu?

Do roku 2012, nicméně klíčovým momentem byl příslib přidělení dotace na projekt v listopadu 2013. Díky tomu se podaří ušetřit finanční prostředky městské části a pokrýt většinu nákladů z odhadovaných téměř 30 milionů korun pomocí dotace z operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. V současnosti dobíhají výběrová řízení na dodavatele některých prvků a na stavební firmu. Přihlásí se jistě velké množství konkurenčních firem, konečná ceny tedy zatím není pevně daná a je možné, že bude nižší.

O jak velkou částku z evropských peněz se jedná?

Konkrétně 22 milionů Kč poskytl Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) a necelé 2 miliony hlavní město Praha.

Co je pro vás osobně nejzajímavější, na co se mohou obyvatelé Barrandova těšit?

Obdivuji komplexní návrh obnovy lokality, který zároveň odkazuje k tradičním prvkům a filmové historii Barrandova. Nechtěli jsme měnit jedinečný ráz lokality, ale upravit rekonstruované prostory tak, by byly příjemnější pro obyvatele. To znamená nabídnout místo k relaxaci pro celou rodinu, od dětí po seniory. Já osobně se proto těším na nová hřiště v místě propojení pěších zón a proměnu Trnkova náměstí v oázu relaxace a místo k posezení s přáteli.

Na koho se mohou občané obrátit s dotazy?

Otázky a připomínky mohou lidé zasílat na speciální e-mail: revitalizacebarrandova@praha5.cz.

 

Historie projektu Rekonstrukce pěších zón Barrandov

  • Rada MČ Praha 5 (RMČ) dne 28. 2. 2012 rozhodla o zahájení přípravné fáze projektu Rekonstrukce pěších zón a revitalizace městských parků Barrandov
  • Uskutečněno veřejné výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace. Výběr dodavatele schválila RMČ dne 11. 4. 2012. Projektová kancelář na podzim 2012 dodala projektovou dokumentaci a položkový rozpočet plánovaných úprav.
  • Podána žádost o dotaci v rámci výzvy č. 10 Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Projektová žádost byla nejprve schválena po formální stránce a následně (dle bodového ohodnocení) zařazena pouze do zásobníku MHMP.
  • Dne 18. 11. 2013 obdržela MČ dopis od MHMP s žádostí o doplnění podkladů pro přidělení dotace a příslibem přidělení dotace. Odbor servisních služeb zahájil potřebné kroky v souladu s platnou metodikou Operačního programu Praha Konkurenceschopnost.
  • Dne 4. 12. 2013 obdržela MČ Praha 5 od MHMP návrh textu Smlouvy o financování projektu v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost
  • Veřejné výběrové řízení na dodavatele stavby
  • Uzavření smlouvy o financování s MHMP
  • Uzavření smlouvy s dodavatelem – únor 2014