Využití programu veřejně prospěšných prací Prahou 5

Pro lidi bez domova s trvalým bydlištěm v Praze 5 se rýsuje šance najít zaměstnání. Ilustrační foto: Michal Fairaizl 16. 04. 2015
Veřejně prospěšné práce jsou dalším projektem MČ Praha 5, pomáhajícím našim spoluobčanům v sociální nouzi. Nejsou ale pouhým rozdáváním dávek a peněz, každý si svou mzdu musí zasloužit.

Veřejně prospěšné práce jsou časově omezené pracovní příležitosti, které po dohodě s úřadem práce vytváří zaměstnavatel, v našem případě to bude společnost zřízená a vlastněná městskou částí Praha 5.  Podstatnou část mzdy těchto pracovníků uhradí úřad práce za činnosti spočívající v pracích ve prospěch obce, jako jsou například hrabání listí v parcích, úklid exkrementů z ulic, údržba a úklid veřejných budov a podobně. Cílem je umožnit obtížně umístitelným uchazečům na trhu práce pracovat v době, kdy nemohou najít trvalé zaměstnání. Stát na ně poskytuje zaměstnavatelům mzdové příspěvky, maximálně však po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců. Zaměstnavatelé se zavazují, že místa na veřejně prospěšné práce budou obsazovat výhradně uchazeči, které jim doporučí úřady práce. V podobném režimu – obecně prospěšných prací – se pohybují také občané, kterým tyto práce byly uloženy jako alternativní trest.

Zkušenosti nabízí řada měst

Řada měst se již naučila využívat osoby vykonávající veřejně prospěšné práce a k těmto městům by se měla přidat rovněž Praha 5. Úkolu rozhýbat využívání institutu veřejně prospěšných prací se chopil zástupce starosty pro sociální věci Jan Smetana (ČSSD). „Jde mi především o to, aby městská část využila všechny možnosti, které veřejně prospěšné práce nabízejí. Dosud se na radnici Prahy 5 touto otázkou nikdo v minulosti nezabýval, přitom můžeme čerpat dlouholeté zkušenosti z jiných měst. Bohužel, je to jen další ukázka toho, jak se v Praze 5, vinou politické nestability hlavně v minulém volebním období, řídila oblast sociálních věcí zcela nekoncepčně a hloupě,“ říká Jan Smetana.

Hlavní obrysy využívání veřejných prací nastínila pracovní skupina složená ze zástupců městské části, úředníků a odborníků. Členové skupiny řeší pod vedením Jana Smetany především právní a organizační aspekty projektu. „Jsem rád, že v pracovní skupině je profesionální dělná atmosféra. Jednoznačně jsme se shodli na tom, že v naší městské části jsou podmínky k tomu, aby lidé vykonávající veřejně prospěšné práce zde působili,“ dodává k činnosti pracovní skupiny Jan Smetana.

Do veřejně prospěšných prací (a prací obdobného charakteru) by se v Praze 5 měli, dle projednaného plánu, na prvním místě zapojit dlouhodobě nezaměstnaní, kteří trvale bydlí v Praze 5.

Činnosti musí mít hmatatelné výsledky

A kde by měly veřejně prospěšné práce probíhat? Především na veřejných prostranstvích a veřejných zelených plochách. Půjde o celkový úklid, sběr odpadu, vyhrabání zelených ploch a pomocné zahradnické práce, a to vždy v koordinaci s Odborem správy veřejného prostranství. „Podle našich představ by se veřejně prospěšných pracích mohlo ročně účastnit asi čtyřicet osob,“ odhaduje zástupce starosty Jan Smetana a pokračuje: „Počet lidí, kteří se do projektu zapojí, není však prvořadý. Mělo by jít především o efektivitu a užitek pro městskou část. Občané by měli skutečně vidět, že práce lidí vykonávající veřejně prospěšné práce má hmatatelné výsledky.“

Realizace veřejně prospěšných prací by měla začít v nejbližší možné době, jakmile budou vyřešeny poslední administrativní a organizační překážky. Nejde však jen o veřejně prospěšné práce, ty jsou jen jedním z článků v řetězu koncepčního plánu pomoci lidem v závažných životních situacích. Druhým velmi důležitým článkem je projekt sociálně – právní poradny, kterou bude v Praze 5 organizovat Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5. (red)

Pro lidi bez domova s trvalým bydlištěm v Praze 5 se rýsuje šance najít zaměstnání. Ilustrační foto: Michal Fairaizl