Za vzkříšením smíchovského šachového klubu stála žena

leden15sksmichovsaloflo 26. 01. 2015
Poskládat historii Šachového klubu (ŠK) Smíchov není právě jednoduché. Klub, který vznikl již v roce 1913, totiž na dlouhou dobu přerušil činnost a z dávné minulosti se zachovaly jen malé fragmenty dokladující jeho činnost. Jaký tedy byl „pravěk“ šachového sportu na Smíchově podle vzpomínek dlouholetého předsedy ŠK Smíchov Josefa Čermáka?

 

S nápadem sdružit šachové smíchovské nadšence do jednoho spolku přišel v roce 1913 český šachový mistr Jan Kvíčala. Klub našel zázemí v Národním domě na Smíchově, snad proto, že zakladatel bydlel ve Zborovské ulici a do klubovny to měl jen pár kroků…  Šachisté se pravidelně scházeli na turnajích, kterých se ve 30. letech účastnil i budoucí československý a později sovětský mezinárodní šachový velmistr Salo Flohr. „Bydlel u bratra na Smíchově, měl to k nám blízko,“ říká Josef Čermák.

Šachy pod dohledem gestapa

ŠK Smíchov vyvíjel činnost přibližně do poloviny roku 1942. V květnu českoslovenští parašutisté provedli úspěšný útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha a nacisté v rámci následných represí zakázali mimo jiné spolkové aktivity. „Za kuriozitu proto můžeme v této době považovat šachový turnaj, který se uskutečnil jen díky tomu, že byl zorganizován pracovníkem gestapa a gestapem povolen,“ vzpomíná Josef Čermák.

Po ukončení druhé světové války však pro ŠK Smíchov nastala doba temna. Klub de facto neexistoval až do roku 1974, kdy se jeho obnovy ujala česká šachistka Růžena Suchá-Dobiášová. Právě tak jako zakladatel Kvíčala, i ona navázala spolupráci s Národním domem na Smíchově (tehdy přejmenovaným na Dům kultury Kovoprůmyslu – DKK) a na přelomu června a července 1974 zorganizovala velký šachový turnaj pod hlavičkou DKK Smíchov. Během 70. a 80. let se na Smíchově odehrály desítky turnajů, kterých se mimo jiných účastnil i Salo Flohr. „Odehrál tu řadu simultánek, a to jen díky přátelskému vztahu s paní Suchou,“ dodává Josef Čermák. Klub se také řádně staral o šachový potěr a z jeho řad vzešli například hráči Školoud a Šedý, kteří reprezentovali naši zem na šachových olympiádách. DKK Smíchov pořádal i díky podpoře Národního výboru Prahy 5 monstrózní mládežnický turnaj – Velkou cenu Československa – na kterém hrálo až 850 šachistů!

ŠK Smíchov ožil v roce 1991

Činnost klubu byla v roce 1980 narušena reorganizací DKK, jehož prostory šachisté museli opustit. Klub přešel do TJ Uhelné sklady a za poskytnutí klubovny musel změnit název. 7. října 1989 však Růžena Suchá – Dobiášová umírá a nedočká se vzkříšení smíchovského klubu.

„K obnovení názvu a činnosti ŠK Smíchov došlo 25. ledna 1991, kdy byl klub zaregistrován Ministerstvem vnitra jako občanské sdružení,“ říká Josef Čermák a pokračuje: „V současné době máme asi 100 členů a nadále je naše činnost zaměřena především na mládež. Zatímco jiné kluby doplňují vlastní řady lanařením, my si je vychováváme. Ale samozřejmě se neuzavíráme ani dalším zájemcům o královskou hru, dveře máme otevřené pro každého.“ Zázemí šachového klubu je v klubovně v Domě s pečovatelskou službou, Zubatého 330/10.

Pestrá nabídka turnajů

ŠK Smíchov nemá ambice sbírat na turnajích a soutěžích jeden vavřín za druhým. Nejvýše to v družstvech dotáhl do druhé šachové ligy, ale protože již jde o náročnou soutěž s nemalými finančními náklady pro klub s tlakem na výkonnost hráčů, dlouho se v ní neohřál. V současnosti jeho týmy působí v I. a II. třídě pražského přeboru. Aktuálně je známá především jeho pořadatelská činnost v součinnosti s městskou částí Praha 5. Turnaje se odehrávají většinou v zasedacím sále zastupitelstva a řada z nich má za sebou již mnoho vydařených ročníků. „V prosinci jsme odehráli devatenáctý ročník mezinárodního mládežnického turnaje O vánočního kapra. Jedním z nejstarších turnajů družstev je Smíchovský soudek, ten už si zaknihoval třicátý ročník. Šestnáctým rokem jsme ve spolupráci s CSOP Praha 5 uspořádali jedinečný jednodenní seniorský turnaj SENIOR/KA, kterého se účastní až 100 hráčů a hráček. Ten nemá v republice obdoby, ale netroufáme si jej udělat v ještě větším měřítku. Praha totiž nemá vhodné, rozumějte levné, ubytovací kapacity pro mimopražské seniory,“ říká Josef Čermák.  Z dalších známých turnajů jmenujme Turnaj kosmonautů, kterého se v roli hosta osobně účastní jediný československý kosmonaut Vladimír Remek či mládežnický Memoriál Jana Weisgraba. „To byl náš mladý nadějný šachista, kterého v Motole před školou srazil automobil. Turnaj pořádáme i proto, abychom ve větším měřítku mohli mládež vychovávat k opatrnosti a bezpečnosti na veřejných komunikací,“ podotýká Josef Čermák. A v neposlední řadě si ŠK Smíchov Turnajem všech generací připomíná památku zřejmě nejsilnějšího šachisty, který se kdy na Smíchově objevil, Salo Flohra.

Více informací na http://sksmichov.wz.cz/web/.

 

 

Salo Flohr – šachový génius ze Smíchova

Salo Flohr (21. listopadu 1908, Horoděnka, Rakousko-Uhersko, nyní Ukrajina – 18. července 1983, Moskva) byl československý a později sovětský mezinárodní šachový velmistr židovské národnosti. Před druhou světovou válkou jeden z nejsilnějších světových šachistů.

Narodil se jako jedno z osmi dětí chudé haličské židovské rodiny, která před běsněním první světové války i domácích fanatiků volila útěk z místa na místo, až se její konečnou zastávkou stal Lipník nad Bečvou na Moravě. Z celé rodiny nakonec přežili jenom dva sirotkové – Salomon a jeho starší bratr.  Flohr se tak stal československým občanem a společně s bratrem bydleli na Smíchově. Roku 1933 Flohr stává mistrem ÚJČS, dvakrát mistrem Československa (roku 1933 a 1936) a svou novou vlast také v letech 1930-1937 reprezentoval na pěti šachových olympiádách. Vyhrál celou řadu mezinárodních turnajů a v roce 1937 se stal kandidátem zápasu o titul mistra světa. Zápas s Alexandrem Aljechinem se měl hrát v roce 1939, znemožnilo je však obsazení Československa Německem, kvůli kterému se Flohr stal opět uprchlíkem. Vystěhoval se do Sovětského svazu, který pak reprezentoval až do konce své kariéry. Roku 1948 se již jako sovětský šachista probojoval do turnaje kandidátů, kde se však v roce 1950 dělil až o poslední tři místa. Titul mezinárodního velmistra mu byl udělen roku 1950. (Zdroj: wikipedia.org)

Mezinárodní šachový velmistr Salo Flohr se na Smíchov rád vracel a sehrál tu řadu simultánek. Foto: archiv JČ