Žáci zkoumali stav životního prostředí u svých škol

Mikroklima1 25. 06. 2015
Žáci druhého stupně ze základních škol Tyršova a Praha 5 - Radlice si v rámci projektu Mikroklima okolí školy spolu se svými učiteli vyzkoušeli, jaké je to zkoumat životní prostředí jako vědci.

Žáci ze ZŠ Tyršova podrobili zkoumání Jinonický rybníček a bývalou továrnu Waltrovku, žáci z Radlické si jako problematickou lokalitu vybrali okolí metra Anděl. Kontrolními lokalitami byla v prvním případě plocha u hřbitova kolem kostela sv. Vavřince, ve druhém pak lesík proti škole. 

Ve zvolených lokalitách prováděli děti experimenty, při kterých zjišťovali kvalitu ovzduší, vody a zeleně. Názorným pokusem v oblasti ovzduší bylo např. měření prašnosti pomocí krému v Petriho miskách, které žáci umísťovali na dobu 3-5 dnů v problematických i kontrolních místech. V obou případech zjistili značně rozdílné zašednutí barvy krému i množství nebezpečných drobných částic prachu. Pokusy v oblasti vody zahrnovaly mj. zkoušky vsakování nebo posouzení kvality vodních prvků. Mladí experti zjistili, že městský vodní cyklus nepříznivě ovlivňuje malé množství vodních prvků a naopak vysoké zastoupení nepropustných povrchů.  Žáci podrobili lokality svých škol i velmi pečlivému zkoumání z hlediska množství zeleně, při kterých pracovali s termosnímky, jednoduchými pokusy se stíráním prachu z rostlin pomocí papírových kapesníků zkoumali prašnost nebo si vyzkoušeli, jaký je význam rostlin pro malý vodní koloběh. Práce v terénu byla doplněna o teoretickou práci ve třídách, diskuse a hry k tématům.

Nyní na konci školního roku žáci zpracovávají výsledky, připravují závěrečné plakáty a navrhují řešení vedoucí ke zlepšení lokalit. Práce dětí, výsledky a fotografie se již průběžně prezentují přes stránky škol a především na webových stránkách projektu http://www.mestodokapsy.cz/mikroklima-okoli-skoly/ , kde je také možné okomentovat výsledky. Přispět může každý i do diskusního fóra na facebookových stránkách realizátora projektu ZO ČSOP Koniklec.

Projekt „Mikroklima okolí školy“připravila 01/71 ZO ČSOP Koniklec, o. s., finančně jej podporují Hlavní město Praha a Ministerstvo životního prostředí.