Řada majitelů psů si s pravidly hlavu neláme

pes

Správce místního poplatku ze psů v součinnosti s Městskou policií hl. m. Prahy provedl další z kontrolních akcí v ulicích Prahy 5. Zaměřila se na dodržování obecně závazné vyhlášky hlavního města o místním poplatku ze psů.

Ti mají mít evidenční známku vydanou správcem poplatku po přihlášení psa, dále mikročip nebo tetování, včetně
uvedení poplatníka v Evidenci chovatelů psů, která je vedena magistrátem. Při venčení psích miláčků byla zkontrolována dvacítka osob.

Výsledky akce jsou nepříjemně překvapivé, neboť pouze u tří kontrolovaných osob nebyly zjištěny žádné nedostatky. Z důvodu nedodržení platné vyhlášky byly čtyři osoby předvolány k poplatkovému řízení. Zjištěná pochybení u devíti osob byla postoupena na místně příslušné úřady, neboť tito držitelé psů měli trvalý pobyt mimo území MČ Praha 5. Absence označení psa evidenční známkou byla zjištěna u čtyř majitelů psů, kteří na místě obdrželi ústní napomenutí a doporučení, aby se dostavili ke správci poplatku pro známku novou.

Majitelům psích miláčků doporučujeme výše uvedené informace nepodceňovat, neboť kontroly se budou opakovat a porušení zákonných povinností se bude sankcionovat. V případě jakýchkoli dotazů, které se týkají správy místního
poplatku ze psů, se můžete obrátit na referentku Alenu Pallagyovou, telefonní číslo 257 000 535, e-mail:
alena.pallagyova@praha5.cz.