Výročí narození Františka II. Ringhoffera se slavilo stylově

Ringhoffer

Dne 28. dubna 2017 uplynulo 200 let od narození Františka II. Ringhoffera (1817–1873), který v roce 1852 na tehdejším pražském předměstí Smíchově založil slavnou továrnu na výrobu železničních vozů.

Národní technické muzeum, Zámek Štiřín a Historický ústav Akademie věd České republiky ve spolupráci s celou řadou partnerů za přispění radnice Prahy 5 při této příležitosti uspořádaly odbornou mezinárodní konferenci věnovanou historii rodiny Ringhofferových.

Třídenní zasedání vneslo mnoho nového do povědomí o podnikání a životě této neprávem pozapomenuté rodiny. Ringhofferové jako výrobci kvalitních železničních vozů a tramvají, Ringhofferové jako budovatelé kulturní krajiny v okolí Štiřína a Kamenice, Ringhofferové jako zakladatelé pivovaru ve Velkých Popovicích, jehož pivo je v současnosti
nejvíce exportovanou českou pivní značkou. Ringhofferové až do roku 1945 reprezentovali úspěšné podnikatele v oblasti výroby železničních vozů, jejichž věhlas překonal nejen hranice monarchie a později i republiky, ale i hranice Evropy.

Neméně zanedbatelná byla produkce vozů městské dráhy – tramvají, která v 60. letech 20. století – již za dob
národního podniku – vyvrcholila výrobou ikonické tramvaje T3, jež je pro Prahu obdobným synonymem jako známý patrový autobus pro Londýn. František II. Ringhoffer, později starosta Smíchova, založením továrny na pozemku
bývalé Vratislavské zahrady mezi Plzeňskou a Radlickou ulicí vtiskl nesmazatelnou pečeť do tváře Smíchova, která je i přes unáhlené zbourání objektů továrny v 90. letech 20. století v urbanismu čtvrti stále dobře patrná. Významně se tak zasloužil o rozvoj Smíchova.

Osudným se rodině stalo až období 2. světové války. Jejich proněmecký postoj motivovaný nikoli politicky, ale snahou o udržení podniku, přinesl po osvobození jak ztrátu majetku, tak i předčasnou smrt představitele firmy Hanuše Ringhoffera v sovětském zajateckém táboře. Propaganda 50. let 20. století pak nenávist přenesla i na
starší generace Ringhofferů, včetně Františka II. Ringhoffera. Důsledkem toho bylo jejich vytěsnění z paměti a cílené zapomenutí. Teprve postupně jsou Ringhofferové rehabilitováni a je doceňován jejich význam. K tomu přispěla i zmíněná konference, jejíž příspěvky vyjdou tiskem. Pro letošní, jubilejní rok je navíc plánována ještě tematická výstava na Smíchově a cyklus přednášek.