Parky projdou postupnou obnovou

IMG_0054

Pátá městská část spravuje čtrnáct parků různých rozloh. Radnice postupně chystá jejich revitalizaci tak, aby odpovídaly požadavkům doby a občanů.

Velké zásahy v parcích se odehrávají na komunikacích a dřevinách, zejména zdravotní prořezy a odstranění
starých větví, které jsou nebezpečné pro návštěvníky parků. „Při plánu revitalizací postupujeme od nejzanedbanějších parků. V letošním roce bude ukončena revitalizace parku Na Klamovce a současně nás čeká revitalizace parků Na Santošce a parku Mrázovka,“ informoval místostarosta Prahy 5 Martin Slabý (ANO).

V parku Na Klamovce již loni došlo k opravě opěrné zdi a v jeho části i k výměně oplocení a komunikace. V současné
době startuje další etapa výměny komunikace, na kterou naváže rovněž rekonstrukce dětského hřiště a plánovaná inventarizace stromů. Na Santošce se nyní zkoumá stav komunikací, na základě dotačního titulu se uskutečnil prořez stromů u dětského hřiště. Rovněž se tam chystá inventarizace stromů a jejich případná probírka. Podobně na tom bude i park Mrázovka. I tam je nutné nejdříve zjistit stav komunikací a stromů. V případě, že dojde k jejich probírce, počítá se s výsadbou nových stromů na jiných místech v parku tak, aby nedocházelo ke kolizím dřevin.