Školy čekají opravy za desítky milionů

vylet s tajenkou

Školní rok 2016/17 skončil. Jeho největšími tématy zřejmě byly takzvaná inkluze a nový systém zápisu do mateřinek formou webové aplikace.

Ve školských zařízeních zřizovaných Prahou 5 pracuje téměř 900 lidí, kteří zabezpečují předškolní a základní vzdělávání pro 7300 dětí. „Chtěl bych poděkovat ředitelkám a ředitelům našich škol, učitelům, vychovatelům, asistentům, chůvám, provozním zaměstnancům, kuchařkám školních jídelen, hospodářkám, účetním, všem zaměstnancům za odvedenou práci v uplynulém školním roce. Přeji jim, aby si během dovolených odpočinuli a načerpali novou sílu a inspiraci pro své povolání. Skvělé prázdniny chci popřát i všem našim žákům a jejich rodičům,“ řekl k závěru školního roku místostarosta Prahy 5 Vít Šolle (KDU-ČSL).

Nedostatek asistentů

Velice významnými událostmi během školního roku byly 90. výročí ZŠ Nepomucká a 40. výročí ZŠ/MŠ Weberova. Obě školy uspořádaly velkolepé oslavy. Pozoruhodnou událostí byla 19. června slavnostní veřejná prezentace dalšího ročníku projektu „Příběhy našich sousedů“, do kterého se školy také zapojily. Prezentace žákovských týmů o životech našich sousedů stojí za to a zde se s nimi můžete seznámit: https://www.pribehynasichsousedu.cz/praha-5/praha-5-20162017/

Ve skončeném školním roce došlo v českém školství k mnohým změnám. „Ocenění si zaslouží naše školy za zvládnutí nároků novely školského zákona o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, takzvané inkluze. Záleží na rodičích a školách, zda nová zákonná úprava je ku prospěchu, či ke škodě vzdělávání. Jako mezi lékaři bereme lékařské odbornosti za samozřejmost, měli bychom si uvědomit, že jsou případy, kdy speciální vzdělávací potřeby dítěte si žádají pedagoga specialistu,“ míní místostarosta Šolle. Podle něj speciální školy zůstávají a je na odpovědném rozhodování rodičů, škol a školských poradenských zařízení, aby pro každé dítě nalezli správnou vzdělávací cestu. „V našich školách letos přibylo mnoho asistentů. Nehledají se snadno,“ sdělil.

ZŠ a MŠ: zvýšení kapacity?

V průběhu školního roku jsme se v Praze 5 věnovali zavedení zápisu do MŠ s podporou webové aplikace. Cílem
byla větší transparentnost, eliminace blokovaných míst v MŠ z důvodu vícečetných podání přihlášek a získání
důležitých statistických dat s ohledem na zabezpečení dostatečné kapacity. Bylo třeba sjednotit zápisové dokumenty,
zabezpečit technickou podporu, stanovit společná kritéria pro přijetí, proškolit zaměstnance, zajistit informovanost. Předcházelo stanovení spádových obvodů mateřských škol. „Už dnes mohu konstatovat, že nový způsob zápisu se osvědčil. Vícenásobná přijetí neblokují volná místa. Víme přesně, kolik dětí, v jaké věkové struktuře a v jakém místě nebylo přijato. Přijati byli všichni čtyřletí a starší. Nebylo přijato 111 tříletých dětí. To nás samozřejmě mrzí, ale máme nyní jasná čísla k tomu, abychom přijali nutná opatření k navýšení kapacity a k 1. září 2018 už mohlo být i všem tříletým vyhověno. Vidíme, že musíme navýšit kapacitu především v oblasti Košíř, Hřebenek, Motola, Cibulek a Malvazinek,“ informoval Šolle.

Samozřejmě probíhal i zápis do základních škol. V prvních třídách se očekává nástup skoro osmi stovek žáků. Jestliže k 1. září opravdu všichni nastoupí, pak to bude o 104 žáků více než loni. Radnice Prahy 5 využívá prázdniny
k opravám a rekonstrukcím za desítky milionů korun. Výčet by byl dlouhý. Nejvýznamnější a nejsledovanější
budou investice do školní budovy v ulici Beníškové, kde k 1. září bude znovu a konečně rozšířená školní budova otevřena. K tomuto dni má být také po dlouhých letech vrácena dětem školička Na Pláni jako mateřská škola při ZŠ Radlická. Navýšíme tak kapacitu školky i školy v rozvíjející se oblasti. Třetí etapa rekonstrukce proběhne v objektu Pod Žvahovem, kde nastoupí další ročník znovuotevřené základní školy.