ZŠ Beníškova: Oprava přispěla i ke zvýšení kapacity

18_19_Slavnostní otevření ZŠ Beníškové

Po více než třech letech se dočkala Základní škola v ulici Beníškové finálních úprav.

Objekt se nyní skládá ze tří pavilonů: učebnicového, hospodářského, tech- nického. „Myslím, že se rekonstrukce povedla. Velkou zásluhu mají ochotní lidé stavebních firem, dobrou práci odvedli zástupci zřizovatele. A doladění školy do krásna je zásluhou pedagogů a správních zaměstnanců školy,“ řekl ředitel školy Aleš Hejna.

Rekonstrukce odloučeného pracoviště školy v Beníškové 1/1258 byla zahájena v roce 2014, měla být hotova v roce následujícím, ale z důvodu výskytu trhlin
 v příčkách došlo k přerušení prací, kdy bylo nutné provést statistické posouzení objektu a zároveň inženýrsko-geologický průzkum. Kvůli těmto překážkám byly práce na škole pozastaveny.

V listopadu 2015 byl adresován dopis od žáků školy Beníškové Zastupitelstvu městské části Praha 5, ve kterém stálo: „Máme svoji školu rádi a brzy bychom se do ní chtěli vrátit“. „Tento dopis žáků jsem si připnul na nástěnku ve své kanceláři, aby mi připomínal dluh, který jsme několik let měli vůči žákům a jejich rodičům i učitelům košířské školy. Jsem velmi
rád, že po všech problémech se konečně podařilo práce dokončit a že jsme dostáli slibu, který jsem dětem při návštěvě na radnici dal: Beníškovu dětem z Košíř vrátíme. Děkuji rodičům, učitelům a panu řediteli za trpělivost. Za městskou část Praha 5 jsem šťastný, že se nám v srpnu podařilo získat kolaudační souhlas, a děti tak mohly zahájit školní rok v novém působišti,“ dodal radní Prahy 5 Martin Damašek (TOP 09).

Rekonstrukce přispěla ke zvýšení kapacity zařízení, nyní školu může navštěvovat až 150 žáků 1. stupně. „Třídy jsou dostatečně prostorné, světlé, pro děti i zaměstnance příjemné. Paní učitelky i vychovatelky mají nyní velmi dobré zázemí pro práci a její přípravu. Výsledkem rekonstrukce je i nová kuchyně s jídelnou. Kromě stravování dětí z Beníškové vaří naše paní kuchařky i pro žáky v hlavní budově v Nepomucké 1,“ dodal ředitel školy Hejna.