Na Andělu mění eskalátory. Výstup se zavře na tři čtvrtě roku

DSC_02131

Můžete s tím nesouhlasit, můžete proti tomu protestovat, ale to je to jediné, co proti tomu můžete dělat. Slova klasika se týkají chystané uzavírky výstupu z metra Anděl, která desítkám tisíc lidí přinese přibližně na devět měsíců nepříjemnou komplikaci při cestě do práce či za zábavou.

Vestibulem stanice metra Anděl projde denně v průměru skoro 60 tisíc lidí. Ti se od 18. září (předpoklad zahájení uzavírky) budou muset spolehnout na výstup Na Knížecí a zhruba třísetmetrovou vzdálenost na Anděl pak dojít pěšky. Pražský dopravní podnik doporučuje použití stávajících autobusových a tramvajových linek či sousedních stanic metra.

Zvýšení bezpečnosti

„Uzavírka vstupu ve stanici metra An­děl se dotkne řady cestujících, je však nezbytná. Během ní budou vyměněna tři ramena pohyblivých schodů včetně automatizovaného systému řízení a dojde k sanaci průsaků v eskaláto­ rovém tunelu. Nové pohyblivé schody od firmy Schindler CZ odpovídají svými parametry požadavkům na moderní zařízení se sníženou energe­ tickou náročností provozu, zvýšením bezpečnosti provozu a snížením požárního rizika. Dodavatel garantuje dostupnost hlavních náhradních dílů po dobu 25 let,“ vysvětlil generální ředitel dopravního podniku Martin Gillar. Součástí prací budou i elektro­ práce na novém osvětlení, silových rozvodech, rozvaděčích a slaboprou­dých zařízeních. Náklady akce činí 225 milionů korun.

Omezení se dotkne i infocentra DPP Anděl, které nebude po dobu uzavření vstupu do stanice v provozu. V souvislosti s tím bude u vybraných infocenter prodloužena provozní doba. Cestující mohou také využít slu­ žeb prodejního místa jízdenek Anděl (Na Knížecí).

Kritika z radnice

Radnici Prahy 5 se zpočátku postup dopravního podniku příliš nezamlou­val. „O tom, že uzavře na celých devět měsíců východ z nejfrekventovanější zastávky v Praze 5, jsem se dozvěděl z novin, což nepovažuji za šťastnou komunikaci,“ prohlásil starosta Prahy 5 Pavel Richter (TOP 09). Podle plánů dopravního podniku se mělo uzavřít skoro celé území u východu z metra, kde se konají farmářské trhy a další společenské akce. „To je pro nás nepřijatelné. Ihned potom, co se vedení městské části dozvědělo o této uzavírce, začala intenzivní jednání s dopravním podnikem. Mezi hlavní požadavky měst­ské části Praha 5 patří koordinace s posunem zastávky v Nádražní ulici během rekonstrukce, obnova vodo­ rovného značení pro pěší u dotčených chodníků, včasná hlášení o výluce v metru a tramvajích, omezení vjezdu do záboru ve špičkách pracovních dnů a minimalizování zásobování stave­niště o pátcích po dobu farmářských trhů. Dopravní podnik nám vychází vstříc, jsme s výsledky jednání spo­kojeni. Jen nás mrzí, že jsme tyto věci nemohli řešit dopředu, ale byli jsme postaveni před hotovou věc a nyní to musíme šít horkou jehlou,“ konstato­ val starosta Richter.

Důraz na informování

Cestující budou o změně informováni prostřednictvím staničního rozhlasu ve stanici Anděl, na uzavření vstupu upozorní hlášení ve vozech dotčených tramvajových linek, po dobu výluky budou u uzavřeného vstupu do metra informační tabule se schematickým nákresem okolí a základními infor­ macemi v českém a anglickém jazyce. Dopravní podnik vydá i informační letáky se schematickým nákresem okolí a základními informacemi o omezení, na místě budou v prvních dnech omezení k dispozici informáto­ ři v reflexních vestách.

www.dpp.cz
www.facebook.com/DopravniPodnikPraha/ twitter.com/DPPOficialni

(Informace platné k 23. 8. 2017)

Co by vás mohlo zajímat

Proč se musí schody vyměnit a vstup do stanice uzavřít?

Stávající pohyblivé schody ruské výroby, které jsou s 34 metry zdvihu šesté nejdelší v pražském metru, byly montovány při ražbě stanice Anděl, která začala v roce 1980 a pod názvem Moskevská byla 2. listopadu 1985 otevřena. Transport dílů eskalátorů z uliční úrovně do stanice byl realizován přes montážní šachtu, která již dnes není v provozu.

Důvodem výměny eskalátorů je snaha provozovatele o zvyšování bezpečnosti provozu zařízení, mj. tyto kroky určuje i norma ČSN EN 115-2. Nové eskalátory budou doplněny o řadu bezpečnostních prvků, jako jsou například čidla přítomnosti všech stupňů, čidla rychlosti madel atd. Nová technologie bude zároveň z elektrotechnického hlediska mnohem úspornější, sníží se tak i provozní náklady provozovatele.

Jak bude výměna probíhat?

První činností při výměně eskalátorů bude postupná demontáž stávajících pohyblivých schodů. Nejprve budou vytěženy náhradní díly, které následně dopravní podnik použije při opravách v ostatních stanicích. Poté se vytěží zbývající části včetně nosného rámu, které již není možné dále využít, a budou vyvezeny jako šrot k dalšímu zpracování odpadu. Pak přijdou na řadu sanační práce eskalátorového tunelu a prostory tak budou připraveny pro montáž nových eskalátorů. Přípravné práce budou značně časově náročné kvůli technologickým pauzám nezbytným pro zrání nových betonových konstrukcí. Poté se začnou skládat jednotlivé moduly eskalátorů.

Ty budou na místo dopravovány na podvalnících tahačů, a jejich sestavení je proto spojené s náročnou přepravou těžkých břemen i nutným usazením konstrukčních spojů.
Po sestavení mechanických částí přijde na řadu zapojení jednotlivých prvků zařízení a následné „oživení technologie“. Na závěr budou provedeny veškeré zkoušky dle norem a příslušných předpisů včetně zkoušky se zátěží a revize před spuštěním do provozu s cestujícími.