Prague Youth Rugby Festival Autumn 2017

Prague Youth Rugby_lonske 2

Pro velký úspěch letošního jarního 4. ročníku se klub RC Tatra Smíchov rozhodl uspořádat již druhou podzimní verzi této sportovní události, která se bude konat pod záštitou starosty MČ Praha 5 Pavla Richtera (TOP 09) a Bc. Lukáše Herolda (ODS), a to ve dnech 20. – 21. 10. 2017 v prostorách hřiště RC Tatra Smíchov.

Prague Youth Rugby Festival 2017 je velký ragbyový turnaj s mezinárodní účastí více jak 7 zemí z Evropy, který pravidelně pořádá RC Tatra Smíchov a to ve spolupráci s dalšími kluby vždy v dubnu. Předpokládá se účast více jak 300 dětí ve věku 6-10 let za doprovodu svých rodičů a dalších návštěvníků. Očekáváme i účast týmů, kteří se nemohly zúčastnit na jaře.

Turnaj je rozdělen do dvou částí: na dopolední, kdy se odehrají utkání ve skupinách. V odpoledních hodinách týmy svedou boj o konečné celkové pořadí v turnaji. Na závěr turnaje proběhne slavnostní ceremoniál s předáním cen a odměn všem účastníkům turnaje.