Radnice rozjíždí program proti sprejerům

graffiti

Pilotní program v boji graffiti v Praze 5 startuje. Radnice se v první fázi rozhodla všechny budovy ve svém majetku od těchto „uměleckých děl“ očistit, následovat bude jejich ošetře­ní speciálním nátěrem. Ten při dalším případném pomalování zabrání poničení fasády.

„Za největší problém naší městské části považuji skutečnost, že se tím nikdo dlou­ hodobě systematicky nezabýval. My jsme si v tuto chvíli udělali analýzu, ze které vyplynulo, že poškození majetku městské části je poměrně významné, a to v řádu několika milionů korun,“ řekl zástupce starosty Prahy 5 Lukáš Herold (ODS). Sou­částí projektu bude i internetová aplikace, která bude ukazovat, co se odstranilo, co se neodstranilo, a kde budou moci občané interaktivně hlásit, kde se sprejeři opět projevili.

V boji proti pomalovaným fasádám jde Praha 5 ještě dále. Ráda by ve spoluprá­ci s hlavním městem vybrala vhodné plochy přímo určené pro graffiti. „Tak aby existovaly legální plochy, kde se mohou vyřádit,“ informoval Herold.

Radnice věří, že projekt bude úspěšný, a v budoucnu tento model nabídne i dal­ ším vlastníkům nemovitostí v Praze 5.