Nominace na čestná občanství pro rok 2018

1 119 IMG_0119

Praha 5 pokračuje v obnovené tradici udělování čestných občanství.

Návrhy na ocenění je možno zasílat až do 31. 10. 2017 na adresu: Úřad městské části Praha 5; Odbor Kancelář starosty; oddělení sportu, kultury a památkové péče; nám. 14. října 1381/4; 150 22 Praha 5. Na obálce uveďte heslo: „čestné občanství“. Návrh musí obsahovat údaje o navrhované osobě a důvodovou zprávu minimálně o délce poloviny normostrany A4, ve kterém budou stručně zhodnoceny zásluhy o rozvoj městské části nebo uvedena významná umělecká, vědecká či jiná díla mající vztah k Praze 5. Nezapomeňte, prosím, také uvést kontakt na navrhovatele. Po schválení navržených kandidátů zastupitelstvem budou ocenění předána na slavnostním večeru v únoru 2018 u příležitosti výročí povýšení Smíchova na město. Seznam osobností, které již obdržely ocenění v předchozích letech, naleznete na webových stránkách městské části Praha 5 v sekci „Občan“ pod záložkou „kultura a pořádání akcí“.