Centrem bojového sportu se stal Barrandov

Taekwondo WTF klub Praha

TAEKWONDO WTF

Vloni jsme vám v časopise Pětka představili Taekwondo WTF klub Praha, který má na Barrandově dvě školy s velkou členskou základnou. A co to vlastně taekwondo je?

Volně přeloženo slovo taekwondo znamená umění boje nohou a rukou. Doslovný překlad z korejštiny je: Tae – kop, skok nebo úder nohou, kwon – údery rukou či pěstí a do – cesta, metoda výuky. WTF je zkratkou World Taekwondo Federation.

Taekwondo je umění, které se vyvíjí v Koreji téměř dvě tisíciletí. Jeho podstatou je obrana beze zbraně, tj. rukama nebo nohama. Všechny pohyby vycházejí z obrany. Neexistuje část lidského těla, která by nemohla být použita na obranu: ruce, prsty, pěsti, klouby, lokty, kolena, nohy, hlava atd. Pravidelným tréninkem se vytváří zdravá rovnováha mezi silou a myšlením. Taekwondo vede nejen k tělesné síle, ale i k disciplinovanému myšlení. Pouze při spojení těchto dvou prvků se dá získat potřebný klid ke zvládnutí sebeobrany.

V taekwondo boji (kyorugi) jsou dva druhy soubojů – volný a řízený. V prvním lze používat naučené techniky útoku i obrany v jakékoli kombinaci dle pravidel sportovního zápasu. Řízený boj pak probíhá podle předepsaného schématu. Je vhodný pro trénink a používá se pro prokázá- ní technické vyspělosti. Kromě toho se hodí pro demonstrace, protože ob- ranná a útočná technika jsou předem stanoveny, takže i neznalému diváko- vi ukazují možnosti taekwonda a jeho použití. Tento předem stanovený souboj musí žáci bezpodmínečně do- držet a zvládnout ještě před tím, než jsou připraveni ke svému prvnímu sportovnímu zápasu v kyorugi.

 Víc než umění pohybu

Taekwondo je fyzikální výraz pro lidskou vůli přežít. Navíc je spojeno s činností, s jejíž pomocí mohou být splněny duševní cíle člověka. V zásadě souvisejí všechny pohyby v taekwondu s pudem sebezáchovy a s vůlí bránit se. S rostoucími potřebami přejímá taekwondo další pozitivní elementy. Ty vedou v konečné fázi k přemožení vlastního ega, čímž tento sport dostá- vá filozofickou dimenzi.Špatný zdravotní stav brzdí vůli a činorodost člověka. Taekwondo aktivuje energii ve všech orgánech, působí na svaly a stimuluje mozek, čímž je v největším rozsahu posilována vůle. Pouhé přežívání nečiní člověka šťastným, touží po dobrém obsahu svého života. Proto kultivuje taekwondo vůli spojením tělesných a duševních aktivit.

Tréninky pro všechny

Taekwondo WTF klub Praha působí v Praze 5 na Barrandově ve dvou školách a patří pod oficiální Český svaz taekwondo WTF. Výuka se zaměřuje na děti a mládež, a proto cvičíme v prostorách základních škol. Tréninky jsou vždy dvakrát týdně během celého školního roku a jsou vhodné pro všechny, od malých čtyřletých dětí po dospělé.

Máte-li zájem vyzkoušet si hodinu zdarma, klub vás rád přivítá na jakémkoli tréninku. Více informací naleznete na internetových stránkách www.taekwondo-praha.cz.

Poděkování patří MČ Praha 5 za dlouholetou podporu, díky níž zástupci klubu nemusejí sahat k tak nepopulárnímu zdražování.

 KDE SE CVIČÍ?
  • ZŠ Barrandov, Chaplinovo nám. 1/615, úterý 15 – 16 hodin, čtvrtek 15 – 16 hodin
  • ZŠ Barrandov,, V Remízku 919, pondělí 16.30 – 17.30, středa 16 – 17 hodin