Říjnový koncert představí Beethovena i Dvořáka

Den_Senioru2

Praha 5 se od letošního září může pochlubit novým koncertním cyklem určeným seniorům, pro které je zdarma. Cyklus Andělská matiné nabízí klasickou hudbu na  vysoké umělecké úrovni v dobře dostupném místě i čase.

Zahajovací koncert v ZUŠ Štefánikova 19, který uvedl zástupce starosty pátého obvodu Lukáš Herold, potěšil početné publikum pestrým programem. Melancholické skladby E. Griega  či Cl. Debussyho, průzračně jiskřivé Rondo  W. A. Mozarta či temperamentní Španělské tance skladatelů E. Granadose a M. de Fally zahráli členové České filharmonie Luboš Dudek (housle) a Václav Mácha (klavír).  

Letošní ročník nabídne ještě jeden koncert, a to 19. října v 15 hodin, opět v koncertním sále ZUŠ, na kterém vystoupí klavírní trio Maestrio ve složení M. Grochovská (klavír), L. Dudek (housle) a J. Sládeček (violoncello). Posluchači si budou moci vychutnat rané Beethovenovo Klavírní trio c-moll, které doplní českému srdci blízké Dumky Antonína Dvořáka.

Vstupenky je možné si rezervovat na tel. 723 117 050 nebo na e-mailu: pontesmusici@mypage.cz. Cyklus pořádá radnice Prahy 5, ZUŠ Štefánikova a spolek Pontes musici, z. s.