Pěvecký soubor Fontána na soustředění piloval dovednosti

Pěvecký sbor Fontána

Pěvecký sbor ze Základní a Mateřské školy Kořenského vznikl  ve školním roce 2011/12 a je pojmenován podle blízké tryskající fontány na Arbesově náměstí.

Od roku vzniku jsou všechny aktivity a soustředění sboru dotovány Městskou částí Praha 5. A tak i letos za finanční podpory městské části se konalo tradiční podzimní soustředění sboru ve dnech 6. – 8. 10. v Týnci nad Sázavou. Zúčastnilo se ho 20 zpěváků a pět dospělých, kteří zajišťovali pedagogický dozor, hudební vedení a doprovod. Denní programy byly zaměřeny na dechová a pěvecká cvičení a přípravu na vystoupení. Nechyběl také pohyb venku v přírodě. Večer se děti navzájem bavily svými improvizovanými hudebními a tanečními výstupy. Celé soustředění vyvrcholilo koncertem. „Děkuji všem rodičům za projevenou důvěru, všem účastníkům za skvělé pěvecké výkony a všemu doprovodnému personálu za spolupráci s obrovským nasazením. Chci také poděkovat Hotelu Týnec a městské části za finanční pomoc“ řekla na závěr soustředění ředitelka školy Mgr. Libuše Daňhelková.