Nabídka KC Prádelna se rozšiřuje o výtvarné dílny

vytvarne_kurzy_KC Prádelna

Komunitní centrum Prádelna v Holečkově ulici nabízí širokou škálu vzdělávacích, společenských i pohybových aktivit pro seniory. Senioři se tam chodí učit pracovat s digitální technikou, konverzovat v cizích jazycích, zahrát si stolní tenis nebo zacvičit zdravotní gymnastiku a tak dále.

Od letošního podzimu se nabídka rozšiřuje o pravidelné výtvarné dílny pro seniory pod vedením profesionální výtvarnice. Každé pondělí v dopoledních hodinách se s ní senioři sejdou a společně se koncentrují na určité téma, proniknou do co možná nejširších kontextů zvoleného tématu a prozkoumají jeho historii a souvislosti, výstupem čehož bude jeho zpracování rozličnými výtvarnými technikami. Je mnoho způsobů výtvarného vyjádření a určitě si každý dokáže nalézt ten, který jej zaujme. Není tudíž třeba zvládat tradiční výtvarné techniky a dílna by měla oslovit i zájemce, kteří se třeba o umění nikdy pořádně nezajímali.

Výtvarné prožívání a myšlení je jednou z nejdůležitějších sfér lidské kreativity, dle některých dokonce „kreativita člověka je podstatou jeho bytí“. Aby člověk mohl tvořit, musí se ponořit do své fantazie, idejí, a to i vzdálených, a oprostit se od běžného modelu myšlení. Nutností je zasazení výtvarné činnosti do širších souvislostí. Podněty k tvorbě se dají nalézt v práci například s využitím rodinných fotografií, pohlednicemi, upomínkovými předměty, ale i v inspiraci potravinami či oblíbenou vůní. Významným přínosem je také zlepšování lokomočních schopností prostřednictvím výtvarné tvorby nebo skutečnost, že skupinová tvorba starším lidem vedle citových zážitků poskytuje i pocit uznání a dostatečný prostor pro vlastní vzpomínky.

„Je prokázáno na základě výzkumů, že vzdělávací činnosti v seniorském věku pozitivně ovlivňují seniory, vedou k důstojnému a uspokojivému životu a zapojují je do společnosti. Aktivita prostřednictvím těchto činností vede k dobrému psychickému i fyzickému zdraví, mohou se díky ní lépe orientovat ve společnosti. Proto podporuji rozvoj pravidelných výtvarných činností pro seniory, neboť si myslím, že připravované dílny mají několik zásadních pozitivních funkcí – zahrnují podporu zájmů seniorů, pomoc při jejich rozvíjení a v neposlední řadě mají i funkci terapeutickou, jak ve smyslu psychickém, tak i fyzickém,“ sdělil radní Prahy 5 Petr Lachnit (ANO). Domnívá se, že prostřednictvím výtvarného umění a tvorby mohou senioři hledat sami sebe a objevit v sobě část svého tvůrčího „já“, o kterém možná ani nevěděli.

Bližší informace o výtvarných dílnách pro seniory v Komunitním centru Prádelna a přihlášky e-mailem:
kcpradelna@seznam.cz nebo telefonicky 775 788 098.