Vyjádření MČ Praha 5 ke kauze Kavárny, co hledá jméno

radnice

K informacím, týkajícím se „Kavárny, co hledá jméno“, které přinesla některá média koncem minulého měsíce, sděluje Kancelář starosty MČ Prahy 5 následující:

Pokud jde o chybějící kolaudaci prostoru pro potřeby provozování kavárny, radnice vyzvala provozovatele k jednání ihned poté, co byla na problém upozorněna. Jako vlastník prostor jsme samozřejmě měli zájem problém řešit, při jednání s provozovatelem jsem trval na tom, aby vyřešil veškeré své závazky vůči státu. Kavárna byla v té době mimo provoz, otevřela teprve poté, co kolaudace proběhla. Současný stav je v souladu se zákonem, říká radní pro oblast investic Martin Damašek (TOP 09). Připomíná také, že za splnění všech povinností vůči orgánům státní správy je plně odpovědný nájemce prostor, tedy provozovatel kavárny.

Pokud jde o kritiku směřující k symbolickému nájmu jedna koruna, radnice Prahy 5 ho schválila (a to i hlasem Lukáše Budína, který nyní situaci kolem kavárny kritizuje) proto, že pro prostor ve Stroupežnického ulici nemá až do zamýšlené výstavby sociálních bytů jiné smysluplné využití. Jedná se o budovu bývalé truhlárny, který by radnice musela v případě, že by nebyl nijak využíván, zabezpečit proti squatterům nebo bezdomovcům a proti rizikům, která by s jejich pobytem souvisela, jako je například požár. To by radnici stálo peníze, vysvětluje starosta MČ Praha 5 Pavel Richter (TOP 09). Raději jsme tu tedy umožnili vznik prostoru, který místo oživil a slouží veřejnosti jako kavárna, galerie, knihovna a zázemí pro různé společenské aktivity. Z kavárny se stalo přirozené centrum dění a setkávání mladých lidí, které svým významem přesáhlo hranice městské části, a to vše v lokalitě, která do té doby sloužila jako pouhá tranzitní ulice. Pro městskou část je kavárna přínosem a nestojí ji ani korunu.

Nájemce kavárny za uplynulé dva roky prostor v souladu s nájemní smlouvou významným způsobem zrekonstruoval. Například na vlastní náklady opravili vnitřní prostory, repasoval původní dveře a podlahy, vyměnil okenní tabule za tepelně odolnější, provedli opravy střechy a zateplení nebo vybudovali sociální zařízení. Začátkem září pracovníci odboru správy majetku na můj pokyn prostor zkontrolovali s tím, že tyto práce byly skutečně v deklarovaném rozsahu provedeny, říká Martin Damašek, radní pro oblast investic.

Provoz kavárny je v současné době přerušen, protože provozovateli vypršela nájemní smlouva s městskou částí. Praha 5 však již schválila záměr provozovat v tomto prostoru, který na své definitivní využití teprve čeká, po dobu dalšího roku komunitní kavárnu. O provoz kavárny se přitom za stanovených podmínek může ucházet i jiný subjekt než stávající provozovatel. „Jsme přesvědčeni, že iniciativě zdola, která vede k obohacení kulturního a společenského života v naší městské části, má radnice vyjít vstříc, ne ji sabotovat. Trestní oznámení, které kvůli kavárně na mě a kolegu Damaška podal pan Budín, proto považuji za velmi nešťastný způsob politického boje,“ uzavírá starosta Prahy 5 Pavel Richter.