Specializované přednášky z dějin umění ve Winternitzově vile

12_13_Winternitzova vila od Adolfa Loose a FOTO

Nedostali jste se na náš celoroční kurz dějin umění? Máte zájem o přednášky dějin umění, které se zabývají speciálními tématy? Máte jedinečnou možnost se přihlásit na některou z devíti přednášek, které jsou během tohoto školního roku vypsány. Přednášky vedou naše zkušené lektorky Maria Černá Pivovarová, Kristýna Jirátová a Eliška Zlatohlávková.

23.10. 2017 – Dívka čtoucí dopis – Různé výklady slavného díla holandského malíře 17. století Jana Vermeera formou rozhovoru. Tři rozdílně smýšlející postavy se setkávají před obrazem Dívky čtoucí dopis v drážďanské galerii a přicházejí s různými interpretacemi – psychologickou, ikonografickou a pozitivistickou. Je na vás, s kterou se nejvíce ztotožníte!
přednáší: Maria Černá Pivovarová

6.11. 2017 – Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst… – Caravaggio a ikonografie námětu Sedm skutků milosrdenství. Na mnoha příkladech si ukážeme, jak se vyvíjel námět, který je v Bibli neodmyslitelně spjatý s Posledním soudem. Nejdéle zůstaneme s mistrem realistické barokní malby Caravaggiem, který dokázal začlenit všech sedm skutků do jediného obrazu.
přednáší: Kristýna Jirátová

20.11. 2017 – Záhada Giorgionovy Bouře – Jeden z nejznámějších benátských obrazů počátku 16. století je opředen tajemstvím stejně jako jeho autor Giorgione, jehož pravé jméno bylo do nedávné doby neznámé. Je tento nevelký obraz samostatným dílem, nebo výřezem většího celku? Je jeho námětem znázornění proměny počasí, jak naznačuje jeho název, nebo v sobě skrývá mnohem komplikovanější příběh? Na tyto otázky se dozvíte odpověď na této přednášce.
přednáší: Eliška Zlatohlávková

15.1. 2018 – Brány do neznáma – námět dveří a bran v umění od starověku po 20. století. Kam vedly dveře na starověkých náhrobcích? Proč jsou dveře na obrazech Zvěstování někdy zavřené, jindy otevřené? A co teprve dveře v dílech moderních umělců, jako byli Marcel Duchamp či René Magritte? Samozřejmě nezůstane jen u výtvarného umění, své dveře nám otevřou také Arthur Rimbaud, Franz Kafka či Jean-Paul Sartre…
přednáší: Kristýna Jirátová

12.2. 2018 – Sine Cerere et Baccho friget Venus – Umění na dvoře Rudolfa II. je po době Karla IV. druhým zlatým vrcholem starého umění v Čechách. Na svůj pražský dvůr sezval císař nejen různé alchymisty, ale i řadu věhlasných umělců pozdního manýrismu, kteří zde tvořili na přelomu 16. a 17. století vedle sebe a vytvořili osobitý umělecký styl, který bývá nazýván Pražskou školou.
přednáší: Eliška Zlatohlávková

26.2. 2018 – Oslava života nebo moralistní varování? – Různé interpretace obrazů svátků a slavností slavného vlámského malíře 16. století Pietera Brueghela staršího. Jedná se o zobrazení radostí venkovského života nebo nás chtěl Brueghel především varovat před hříšným způsobem života? Nebo je snad výklad ještě složitější?
přednáší: Maria Černá Pivovarová

12.3. 2018 – Obraz vlastní ruiny – osamoceni uprostřed společnosti, nuda, spleen, Charles Baudelaire a (nejen) výtvarné umění 20. století. Charles Baudelaire je dnes uznáván jako jeden z největších básníků moderní historie. Jak přežívá jeho osobnost, dílo a celkový fenomén „prokletí“ skrze 20. století a v současnosti? Kteří umělci čerpali z Baudelairova díla? Do jakých konkrétních podob promítli ducha jeho básní? Přesvědčíme se, že Baudelairova sbírka Květy zla inspiruje umělce dodnes.
přednáší: Kristýna Jirátová

26.3. 2018 – Arcimboldo, praotec surrealismu – Milánský malíř těžící ještě z odkazu Leonardova působil jako portrétista na habsburských dvorech ve Vídni a v Praze. Proslavil se však svými unikátními obrazy hlav složených z různých předmětů, květin, plodů a živočichů. Ve své době byl velmi známým a obdivovaným malířem, zanedlouho však jeho sláva pohasla a byla znovu objevena surrealisty až ve 20. století.
přednáší: Eliška Zlatohlávková

16.4. 2018 – Rembrandt a Vermeer dvě filozofie tvorby – V dějinách umění můžeme vysledovat dva druhy umělců – extrovertní a introvertní typ. Většina umělců se k nám na obrazech otáčí tváří a sdílí s námi své pocity a nálady, ale je tu i druhý typ umělce, který se od nás odvrací a svůj soukromý život úzkostlivě tají. Tyto dva modely rozebereme na dvou slavných obrazech holandských mistrů 17. století – Autoportrétu Rembrandta se Saskií a Vermeerově Ateliéru.
přednáší: Maria Černá Pivovarová

 

Více informací naleznete na www.loosovavila.cz a nebo také na FB:

https://www.facebook.com/events/359667221135656/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A164704106984787%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A164704106984787%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D

 

Vstupenky si můžete zakoupit pomocí služby goout.net zde: https://goout.net/cs/jine-akce/specializovane-prednasky-z-dejin-umeni/qyohc/