Stará smíchovská sirkárna

28_29_Stará smíchovská sirkárna_Dnešní situace

Počátky výroby sirek v Českém království jsou spojeny s osobností židovského průmyslníka Aarona M. Pollaka, který své jihočeské podniky v 50. letech 19. století rozšířil o továrnu na pražském předměstí Smíchov.

Trvání místní pobočky (umístěné v Plzeňské ulici) ale o dvě desetiletí později ukončila velká hospodářská krize, kterou ohlásil pád akcií na vídeňské burze v květnu 1873. Areál krachujícího podniku tehdy odkoupilo vedení smíchovské obce za účelem zřízení nové školy. V zimních měsících městská rada v prostorách bývalé továrny zřizovala kuchyni pro chudé a prostory využívali pro své cvičení také smíchovští hasiči. Ve 20. století pak došlo k rozprodání prostor, vznikly zde obchody a budovy se užívaly pouze k bydlení, a to až do 60. let, kdy byly pro chatrný stav zbourány.

Dnes na místě bývalého areálu smíchovské sirkárny nalezneme silniční most spojující Strahovský tunel s tunelem Mrázovka. Oba tunely představují důležitou součást Městského okruhu. Tunel Mrázovka byl plánován už v 80. letech 20. století, ale k jeho proražení došlo teprve v roce 2004.

Poměry dělníků pracujících kdysi ve smíchovské sirkárně se zabývá film Pochodně (1960), který vznikl na základě románu spisovatele Vladimíra Neffa.