Je reálný přesun autobusového terminálu Na Knížecí?

radnice

Jak moc je reálný přesun autobusového terminálu z ulice Na Knížecí směrem k vlakovému nádraží? Kdy se má uskutečnit?

Celkový koncept rozvoje Smíchova uvažuje s vybudováním veřejné budovy (hovoří se o budově magistrátu, koncertní síni apod.) a významného veřejného prostoru ve formě náměstí. Koncept projektu Smíchov City uvažuje v jižní části s vybudováním budovy P+R s autobusovým terminálem na střeše a propojením do smíchovského vlakového nádraží a stanice metra.

Koncept veřejných prostor s ohledem na dopravní řešení je v současné době v přípravě studie IPR, a to v rozsahu od přednádražního prostoru smíchovského nádraží, řešení ulice Nádražní, Za Ženskými domovy, náměstí Na Knížecí až po ulici Radlickou. Na základě této studie by se mělo rozhodnout, jak bude řešena autobusová doprava a její integrace do projektu Smíchov City. Pokud přípravné práce záměru budou pokračovat zdárně kupředu, může dojít k finálnímu řešení prostoru Na Knížecí v horizontu pěti let.