Počet míst v jeslích se zvýšil

Jesle

Vzhledem k mimořádnému zájmu rodičů o umístění dětí v jeslích v ulici Na Hřebenkách byly v srpnu provedeny úpravy vnitřních prostor budovy tak, aby se zvýšila kapacita dětí z původních dvaceti na celkových 32 míst. Právě tolik nejmenších od září jesle navštěvuje.

Dětské jesle provozuje příspěvková organizace Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5. Od začátku letošního roku prošly postupnými změnami a modernizací. „Změny reagovaly na požadavky, potřeby a zájmy rodičů. Jesličky postupně změnily svou tvář. Zájem rodičů o tradiční formu jesliček stále vzrůstá, což se projevuje i na přesahu přihlášených dětí pro letošní rok,“ informoval radní Prahy 5 pro sociální oblast Petr Lachnit (ANO).

Do jesliček jsou přijímány na pravidelnou docházku děti ve věku od 15 měsíců do tří let s trvalým bydlištěm v MČ Praha 5. Protože počet dětí se od září tohoto roku značně zvýšil, jsou rozděleny do dvou tříd. Otevřeny jsou třídy pro děti ve věku od 15 do 24 měsíců a od 24 do 36 měsíců. Pro velký zájem o jesličky se uvažuje o přijímání dětí již od jednoho roku. Zájem rodičů je tak velký, že jesle evidují přihlášky i na školní rok 2019.

Pobyty dětí v jesličkách jsou zajištěny tak, aby především vyhovovaly potřebám rodičů. Před nástupem dítěte do jesliček je u některých dětí důležitá adaptace, kdy si dítě postupně zvyká na odloučení od rodiče a přijímá nový kolektiv. Adaptace probíhá tedy v tomto případě i s rodičem nebo se zákonným zástupcem, postupně se však jeho přítomnost zkracuje. Adaptace je velmi důležitá pro získání důvěry dítěte v kolektivu.

Pro rodiče jesle vydávají měsíčník „Jeselníček“, který informuje o tom, co nového v jesličkách jejich děti prožijí, jaké akce a výchovné programy budou probíhat a na jaká témata se zaměří. Pracovníci jeslí přistupují k dítěti individuálně a respektují jeho osobnost. Pro každý den je specifický určitý typ výchovného programu zaměřený na pracovní, hudební, výtvarnou, tělesnou a nově jazykovou výchovu. Programy jsou sestaveny podle náročnosti, věku dítěte a s přihlédnutím k ročnímu období, svátkům, tradicím a zvykům. Součástí programů jsou samozřejmě i zážitkové akce. „Tím se snažíme podpořit i ty rodiče, kteří jsou pracovně vytíženi a nemohou v týdnu svým dětem tyto akce a zážitky zajistit,“ dodal radní Lachnit.