Policisté a hasiči získají ocenění

Ocenění policie a hasičů

Jako každý rok se bude v listopadu na radnici MČ Praha 5 pod záštitou radního Petra Lachnita (ANO) konat udělování záslužných medailí.

Vybraní pracovníci bezpečnostních složek (Policie ČR, městské policie a hasičského záchranného sboru) budou oceněni za vzorné plnění služebních povinností nebo vyznamenáni za mimořádný čin. Tím je například záchrana života nebo osobní aktivity mimo službu, které přispívají k rozvoji práce a šíří dobré jméno jednotlivých bezpečnostních složek Prahy 5 a vymykají se rámci běžné služby.

Jedná se o tradiční obřad, při kterém se za zásluhy dle návrhu jednotlivých velitelů a po souhlasu rady městské části oceňuje za každou policejní složku a hasiče pět až šest příslušníků. Každé takové ocenění musí být i vedením těchto složek náležitě odůvodněno.