Přijďte diskutovat na téma Ochlazování ulic a jejich ozeleňování

Betonové květináče

Vážení občané Prahy 5,

dovolujeme si Vás pozvat na setkání k projednání tématu „Ochlazování ulic Prahy 5 a jejich ozeleňování“. Hlavním bodem setkání bude řešení budoucího postupu nakládání s betonovými květináči.

MČ Praha 5 má již nyní betonové květináče, se kterými může nakládat. Zbylé květníky musí zůstat na svém místě do srpna příštího roku, kdy končí lhůta pro podmínku dotace z Evropské unie.

Pomozte nám s nápady jak do budoucna betonové květináče nejlépe využít!

A to v úterý dne 24. 10. 2017 od 17 hod. v sále Zastupitelstva MČ Praha 5, Štefánikova 13-15, 6. patro