Na radnici se projednávalo ochlazování ulic a jejich ozeleňování

radnice

Městská část Praha 5 vyzvala na svých webových stránkách občany k setkání a diskusi k projednání tématu „Ochlazování ulic Prahy 5 a jejich ozeleňování“. Jako hlavní bod a výstup z tohoto setkání měl být návrh řešení budoucího postupu nakládání s betonovými květináči. Městská část Praha 5 má již nyní betonové květináče, se kterými může volně nakládat. Zbylé květníky musí zůstat na svém místě do srpna 2018, kdy končí lhůta pro podmínku dotace z Evropské unie. Občané tak mohli pomoci s nápady „jak do budoucna betonové květináče nejlépe a nejúčinněji využít. Pravděpodobně vzhledem ke kumulaci celkem tří akcí, které se v ten stejný den a ve stejnou hodinu konaly, se dostavil k setkání jen jeden občan. „Naši občané se rozhodli tak, jak se rozhodli a proto bude stanoven v listopadu nový termín k projednání vytyčeného tématu“, řekl 1. zástupce starosty Městské části Praha 5 Martin Slabý.