Na Pláni vznikly dvě nové třídy MŠ

ZŠ Podbělohorská 3

Projekt pod názvem Rozšíření kapacity předškolního vzdělávání ZŠ a MŠ Radlická realizovala Městská část Praha 5 za spolufinancování Evropskou unií. V rámci projektu vznikly v bývalém školském objektu Na Pláni dvě nové třídy pro potřeby mateřské školy. Celkem byla rozšířena kapacita předškolního vzdělávání v zájmovém území o 50 nových míst s celodenním provozem péče o děti.