Přijďte na kurz nebo na kávu

Vzdělávací a informační centrum_Prostory, info

Vzdělávací a informační centrum Prahy 5 (VIC) od konce září pořádá kurzy pro podnikatele a firmy zaměřené na aktuální témata nejen z oblasti GDPR (ochrana osobních údajů).

Účastníci hodnotí školení velmi dobře, a to nejen z hlediska získání nových informací, ale zejména pro interaktivitu, možnost diskuse a praktické využití znalostí. Běžné komerční kurzy jsou zejména pro drobné podnikatele a menší firmy finančně obtížně dostupné. Školení ve vzdělávacím centru jsou nyní v rámci podpory podnikání financována městskou částí Praha 5 a účastníci si hradí pouze administrativní poplatky. Zaměstnanci městské části Praha 5 v centru nyní statečně bojují nejen s angličtinou. V rámci projektu podpory integrace cizinců VIC spolupracuje se základními a mateřskými školami na území Prahy 5 a organizuje aktivity pro děti i pedagogy. Centrum chce rozšiřovat nabídku všech vzdělávacích aktivit, a jeho zaměstnanci proto uvítají vaše podněty na další témata.

Pro více informací sledujte webové stránky www.vicpraha5.cz/kurzy a také Facebook: Vzdělávací a informační centrum Praha 5. Nebo napište na info@vicpraha5.cz. Potěší, pokud VIC ve Štefánikově ulici 30 navštívíte osobně.

Zaměstnanci centra vás chtějí pozvat i na vlastní cyklus seminářů s názvem „Víc než dobrá káva“. Semináře se konají každé druhé úterý od 9.30 hodin v sídle VIC. V listopadu proběhnou semináře na téma „Jak o sobě dát vědět“ (7. listopadu) na téma sebeprezentace nejen na pracovním pohovoru a seminář s názvem „Existuje návod na výchovu dětí?“, na němž pochopíte, jak přizpůsobit výchovu osobnosti dítěte (21. listopadu).