Mozartovo Requiem v kostele sv. Václava

Konc. 4

Na první listopadovou neděli se konal v Římskokatolické farnosti kostela sv. Václava Praha – Smíchov, v rámci pravidelné mše svaté, koncert z díla Wolfganga Amadea Mozarta Requiem. Smíšený pěvecký chrámový sbor Ignis a Modřanský chrámový sbor pod vedením dirigenta Tomáše Pindóra přednesli opus zádušní mše Requiem d moll, který před svou smrtí složil W.A.Mozart (1756-1791). Sólové partie provedli Milena Stričevič (soprán), Jana Kubicová (alt), Martin Vydra (tenor), Jan Janda (bas) a na varhany doprovázel Martin Moudrý.