Mohou orgány činné v trestním řízení a správní orgány využít k doručení svých písemností i obecní či městskou policii?

Doručenky3

Mohou orgány činné v trestním řízení a správní orgány využít k doručení svých písemností i obecní či městskou policii?

Děje se to v případech, kdy doručení standardní formou nelze provést nebo by bylo zřejmě neúspěšné. Na základě trestního nebo správního řádu mohou tyto instituce využít k doručení orgány obce, mezi které patří i obecní a městské policie. Na území hlavního města Prahy strážníci takto operují s desítkami písemností týdně.

Výhodou v těchto úkonech je vynikající místní znalost jejich obvodů a přehled o pohybu osob. Na některých územích obvodních ředitelství městské policie v Praze bývá úspěšnost doručení až 75 procent. Převážně se jedná o písemnosti od soudů, ale i od obecních a městských úřadů ze všech koutů naší republiky.

Strážníci s takovým dopisem prověří uvedenou adresu, snaží se získat maximum informací a na jejich základě se pokusí dopis doručit v různých denních hodinách. Pokud se dotyčný na dané adrese už nezdržuje a je možné ho dohledat na jiném místě v okolí, předají mu strážníci písemnost tam.

Příkladem tak může být vystěhování muže z ubytovny, který přespává pod schody sídlištního nákupního centra. V opačném případě se písemnost vrátí zpět příslušnému orgánu s informací, proč nemohla být doru- čena, případně s poznatky o tom, kam se adresát pravděpodobně přestěhoval. Místa předání dopisů mohou být mnohdy i kuriózní, jako například v příbytku v lesoparku, náhodným potkáním dotyčného při „sběru odpadu“ u kontejneru.

Občas se při lustraci osoby zjistí, že je v celostátním pátrání, a pak se předá Policii České republiky.