III. Mezinárodní žákovská konference proběhne na téma Ekologie

18_19_Mladí divadelníci ze ZUŠ Na Popelce byli v Hesensku

Ve dnech 30. 11. – 1. 12. 2017 se bude konat již III. ročník Mezinárodní žákovské konference, za předpokládané účasti zahraničních žáků ze Slovenska, Polska, Rumunska, Maďarska, Srbska, Chorvatska, Rakouska a žáků z námi zřizovaných základních škol.

Hlavním záměrem konference je pravidelné setkávání žáků, pedagogického dozoru a zástupců MČ napříč státy Evropy nad společnými problémy i zájmy. Přínosem pro všechny spočívá zejména ve sdílení zkušeností a dobré praxe, v procvičení anglického jazyka (vzhledem k tomu, že angličtina je komunikačním jazykem této konference) a seznámení se s reáliemi evropských zemí.

Mezinárodní žákovská konference bude koncipována stejně jako v minulém roce, tedy jako dvoudenní panelová diskuze pro žáky a studenty ve věku 14 – 16 let včetně. Z tuzemských i zahraničních škol budou nominováni vždy dva žáci/studenti a jeden pedagogický pracovník. Z Prahy 5 budou osloveny základní školy zřízené na území MČ Praha 5.