Na Neklance se zvýšila bezpečnost

Neklanka

DŮM SOCIÁLNÍ SLUŽEB

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 p. o. provozuje odlehčovací pobytové zařízení, které najdete Na Neklance 15 v Radlicích.

Jde o malé, přátelské zařízení rodinného typu, určené pro 27 seniorů ve věku od 60 let výše, kteří se ocitli v situaci, kdy si nejsou jisti, zda zvládnou obstarat své základní potřeby, anebo nejsou momentálně vůbec schopni se o sebe doma sami postarat a potřebují zajistit 24hodinovou péči a podporou odborníků. Nejdůležitější je pro ně získat znovu ztracenou jistotu, životní směr a načerpat optimismus.

Zařízení se liší od ostatních pobytových objektů tím, že v případě volné kapacity je schopno přijmout klienta i v rozmezí dvou dnů. V tomto případě je výhodou, že klient nemusí dlouho čekat. Na Neklance se zároveň snaží přizpůsobit potřebám člověka, který se ocitl v subjektivně bezvý- chodné situaci, která ho demotivuje a frustruje. Odlehčovací pobytové zařízení je často vyhledáváno i rodinnými příslušníky, známými, neformálními pečovateli, kteří náročnou péči o svého seniora zajišťují dlouhodobě a potřebují si sami odpočinout, načerpat síly nebo si zařídit své osobní věci.

Někdy je nutné i zkonfrontovat situaci – starám se dobře? I oni mají své obavy, jak bude pobyt pro jejich seniora náročný, jak bude probíhat, co všechno bude zvládat v jiném prostředí a v neposlední řadě kdy se vrátí zpět domů.

Tísňová tlačítka nejen u lůžka

Nejdůležitějším momentem je však pro seniory bezpečnost prostředí, ve kterém žijí nebo se ocitají. A právě Na Neklance 15 se tímto tématem dlouhodobě zabývali a považují ho za klíčovou součást kvality poskytování péče o klienty. Zavedením signalizační techniky letos na podzim došlo ke zmodernizování a zefektivnění systému poskytování pečovatelské a zdravotnické péče v celém zařízení.

Každý klient má na pokoji přímo u lůžka k dispozici snadno ovladatelné tísňové tlačítko, které v případě nouze, jako je například zhoršení zdravotního stavu, pádu a podobně, přivolá okamžitou pomoc pečovatelské služby nebo zdravotní sestry v kteroukoli hodinu. Tísňová péče je zavedena na chodbách, sociálních zařízeních a společných prostorách včetně atriové venkovní zahrádky uvnitř domu, zkrátka všude, takže klient si je prakticky odkudkoli schopen zavolat pomoc a je si jist, že bude okamžitá.

V jednotlivých patrech domu jsou na LCD panelech značení, která v případě spuštění vizuálně signalizují, odkud byl tísňový systém aktivován. Zavedením SOS tísňového systému ve všech prostorách domu vznikly podmínky pro bezpečný pohyb klientů a včasnou odbornou pomoc ze strany personálu v nepřetržitém provozu. Samotní klienti se velmi rychle naučili systém ovládat a zvládat ve chvílích, kdy je nezbytná pomoc druhého. V celém domě jsou rozmístěna signalizační SOS tlačítka, která slouží k okamžitému přivolání pomoci a zároveň k bezpečnému pohybu klientů. Tuto novinku oceňují příbuzní a známí, kteří sem docházejí na návštěvy a společenské aktivity.

Proč nepoužít i Skype?

A aby bylo ovládnutí technikou skutečně úplné, naši klienti mají možnost využívat ke komunikaci i Skype. Stal se běžným společníkem, který jim umožňuje na dálku komunikovat a prožívat se svými příbuznými nebo známými běžné radosti a starosti i jejich životní příběhy.

Klienti jsou prostě šikovní, zvídaví a plni optimismu a zájem mají i o techniku. Pokud vás zmíněné služby zaujaly, můžete se na Neklanku vypravit nebo zavolejte na telefonní čísla 251 551 626 či 775 070 102, 775 788 004 (sociální pracovnice L. Fiřtíková).