Upozornění pro držitele psích miláčků

4_5_Upozornění pro držitele psích miláčků a FOTO

Počátkem měsíce listopadu letošního roku provedl správce místního poplatku ze psů, v součinnosti s Městskou policií hl. m. Prahy, další z kontrolních akcí v ulicích na území MČ Praha 5, zaměřené na dodržování obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů.

Kontrolováno bylo označení psa evidenční známkou, případně mikročipem nebo tetováním, a také uvedení poplatníka v Evidenci chovatelů psů. Bylo zkontrolováno celkem 23 osob, a to při venčení psů. Provedená kontrola přinesla opět neuspokojivé výsledky, neboť pouze u 2 kontrolovaných osob nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Z důvodu nedodržení platné vyhlášky, bylo 7 osob předvoláno k poplatkovému řízení. Další pochybení u 6 osob byla postoupena na místně příslušné úřady, neboť tito držitelé psů měli trvalý pobyt mimo území MČ Praha 5. Absence označení psa evidenční známkou byla zjištěna u 8 držitelů psů, kteří na místě obdrželi ústní napomenutí a doporučení, aby se dostavily ke správci poplatku pro známku novou.

Držitelům psích miláčků proto znovu doporučujeme informace výše uvedené nepodceňovat, neboť kontroly se budou opakovat, a to na celém území MČ Praha 5, a porušení zákonných povinností se bude sankcionovat.

V případě jakýchkoliv dotazů, které se týkají správy místního poplatku ze psů, se můžete obrátit na referentku Alenu Pallagyovou, tel. 257000535, e-mail: alena.pallagyova@praha5.cz.