Hygienici kontrolovali stravovací služby na plavidlech u břehů Vltavy

radnice

24. Právě tolik turistických plavidel, která pravidelně vozí Pražany i návštěvníky Prahy po obou březích Vltavy, zkontrolovala Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.

Pražští hygienici se zaměřili na poskytování stravovacích služeb na palubě těchto plavidel. I zde totiž musí být při poskytování stravy a nápojů cestujícím dodržovány příslušné právní předpisy, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví konzumentů. Hygienici provedli cílený státní zdravotní dozor a to v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů. Podle aktuálně dostupných informací je v hlavní městě Praze celkem 32 plavidel provozujících osobní lodní dopravu, tj. dohled hygieniků byl v 75 % všech těchto plavidel.  Zhruba na polovině kontrolovaných plavidel zaznamenali pražští hygienici nedostatky.