Praha 5 hostila již III. ročník Mezinárodní žákovské konference

Konf. 11

Na téma ekologie se konal již třetí ročník Mezinárodní žákovské konference organizované Městskou částí Praha 5 za účasti žáků ze Srbska, Maďarska, Rumunska, Polska, Slovenska a ze škol zřizovaných MČ Praha 5.

Ve dnech 30.11. – 1.12.2017 se uskutečnil III. ročník Mezinárodní žákovské konference na téma „EKOLOGIE“. Tohoto velmi vydařeného ročníku se účastnili  zástupci ze zahraničí, a to ze Slovenska, Maďarska, Rumunska, Polska a Srbska. Velký zájem o tuto konferenci byl  i z našich základních  škol: ZŠ Drtinova , FZŠ Barrandov II., ZŠ Nepomucká, ZŠ U Santošky, ZŠ Kořenského, ZŠ Tyršova. Konferenci zahájil pan místostarosta Mgr. Vít Šolle, pan radní Bc. Martin Damašek, M.A. a pan Viktor Čahoj – předseda Školského výboru.  Děti měly velmi zajímavý program, který byl připraven ve spolupráci s  panem Pavlem Černým ze společnosti Živá velryba.  Vytvořily si své maskoty a diskutovaly na různá témata z oblasti ekologie. Zahraniční účastníci společně s dětmi z našich základních škol si prohlédli mimo jiné i zajímavá historická místa Prahy. Všechny děti a jejich pedagogické dozory byly pozvány na prohlídku ZŠ Drtinova. Poděkování patří panu řediteli  ZŠ Drtinova Mgr. Liborovi Šrámkovi za pozvání, za  spolupráci Mgr. Daně Špinkové a dětem Lise Bitou a Jirkovi Čeňkovi za  provádění celé skupiny po škole. Věříme, že i tento ročník přinesl nové poznatky a zkušenosti jak pedagogickým pracovníkům, tak i dětem,  dal jim možnost najít si nové kamarády ze zahraničí a ověřit si své jazykové znalosti.