Pražský opičák 2017

Ohlednuti Pražský opičák

Tradiční lezecké závody pro děti a mládež (0–17 let) se uskuteční 5. prosince v prostorách Lokal bloku. Cílem bude překonat závodní cesty během časového limitu. Děti budou rozděleny do několika věkových kategorií. Vyhlášení proběhne vždy bezprostředně po každé kategorii.

Startovné činí stokorun. Přínosem tohoto závodu je zapojení dětí a mládeže do volnočasové aktivity lezení včetně přilákání nových zájemců o tento sport.