Mikulášský rej nadělil dětem pořádnou dávku zábavy

Mikulášský rej

V příjemném zimním období, při přípravě na Vánoce, se konala i jedna milá povinnost, kdy se v úterý 5. prosince konalo setkání dětí s Mikulášem, čertem Maxíkem a andělem.

V Římskokatolické farnosti před kostelem sv. Václava Městská část Praha 5 pod záštitou starosty Prahy 5 Pavla Richtera a zástupce starosty Bc. Lukáše Herolda se tradičně uskutečnil Mikulášský rej, při kterém si děti zazpívaly a zatancovaly při pekelné diskotéce, kterou řídil čert Maxík. Následně byly všechny děti odměněny sladkostmi a drobnými dárky.