Když se VIC zaměří na děti a na cizince

0494

Od srpna se ve Vzdělávacím a informačním centru Prahy 5 (VIC) a nejen tam děly věci. Díky projektu Podpora vzdělávacích aktivit k integraci cizinců na území MČ Prahy 5 v roce 2017“, který financovalo především Ministerstvo vnitra ve spolupráci s MČ Praha 5, se VIC mohl naplno věnovat tomu, co je baví – tedy vzdělávání a podpoře občanů, a to rovnou těch nejmenších.

Část projektu se  zaměřila na děti cizinců, kterých na Praze 5 nežije zrovna pomálu. V rámci pěti hlavních aktivit projektu se nejmenší občánči aktivně zapojit do českého života, a to nejen tím, že se pilně učili česky, ale i tím, že do aktivit byli zapojeni i jejich pedagogové a čeští kamarádi.

Děti nelenily a na kurz češtiny docházely už v létě, prázdniny neprázdniny. Každý den po dva týdny se tak potýkaly s těžkostmi a nepochopitelnostmi našeho krásného rodného jazyka. Tím pro ně však dril měkkého a tvrdého i/y, pádových koncovek či výslovnosti ř neskončil. Doučování češtiny je dále čekalo přímo v jejich školkách a školách, a to po celý podzim. Velký dík tedy rozhodně patří všem vyučujícím a pedagogům, kteří se do projektu zapojili a udělali tak něco navíc pro dobro svých žáčků.

Samotní pedagogové si pochvalovali především pozitivní vliv doučování na rychlejší adaptaci na nové jazykové i kulturní prostředí. Příjemným překvapením je pro všechny i to, že uzavřenější děti se díky osobnímu přístupu dokázaly otevřít a mnohem více teď komunikují se svým okolím.

Jelikož je ale pro správné začlenění cizince do společnosti nutná spolupráce většiny, tak na jedno dopoledne byli lektoři vysláni do sedmi školek, aby s dětmi formou hry a povídání prošli důležitá témata, jako jsou tolerance, respekt a spolupráce. Věříme, že tyto principy si děti osvojují už v tak malém věku a že jim tyto workshopy dopomohly k tomu, aby přijaly své zahraniční kamarády stejně jako ty domácí.

V neposlední řadě byli do projektu zapojeni i pedagogové, tentokrát však místo učení oni sami seděli za stolem a vzdělávali se. Osmkrát tak ve Vzdělávacím a informačním centru Prahy 5 proběhl workshop ve spolupráci s neziskovou organizací Meta o.p.s., při kterém se mluvilo o tom, jak zapojit děti cizince do výuky, jak na ně brát ohledy a jak je předem nevyřadit ze hry. Poděkování patří nejenom všem aktivním a zapojeným učitelům, ale především také profesionálním lektorům z neziskové organizace Meta, bez kterých by tato aktivita realizovat nešla.

Tím výčet aktivit v tomto projektu končí, ale nadšení všech nebere konce a i v příštím roce se můžete těšit na další vzdělávací aktivity. Respektu, tolerance a pocitu, že někam patříme, totiž není nikdy dost.

Výuka češtiny v rámci projektu: Podpora vzdělávacích aktivit k integraci cizinců na území Praha 5 v roce 2017

Workshop pro pedagogy základních škol 4. prosince 2017 v rámci projektu: Podpora vzdělávacích aktivit k integraci cizinců na území MČ Praha 5 v roce 2017

Doučování češtiny v MŠ Podbělohorská

Doučování češtiny v ZŠ Barrandov II.