Mikuláš nadělil dárky pejskům z organizace Helppes

3

Nezisková organizace Helppes pořádala v sobotu 9. prosince za podpory Prahy 5 Mikulášskou pro hodné (i zlobivé pejsky).

Originální mikulášská besídka se letos konala již popatnácté. Ojedinělá akce umožňuje majitelům signálních, vodících a asistenčních psů vyzkoušet si různé soutěžní disciplíny v rámci tradičních soutěží na Mikulášské a zpestřit tak sobě a svým pomocníkům den nevšední zábavou.

Ředitelka Centra, paní Zuzana Daušová zahájila nevšední dopoledne poděkováním všem sponzorům akce a  zároveň vyzdvihla  tradičně dobrou a pro akce organizace Helppes významnou podporu  Městské části Praha 5. Radní MČ Praha 5, JUDr. Petr Lachnit, pod jehož záštitou se akce konala, zdůraznil ojedinělost soutěže jako volnočasové příležitosti, kterých pro handicapované spoluobčany v posledních letech značně ubývá.

Poté Mikuláš s Andělem a Čertem rozdali  bohatou nadílkou hodným, ale i zlobivým pejskům (tak jak zhodnotili psí chování jejich pánové) a začala soutěžní část dne.  Soutěže byly připraveny tak, aby mohli společně soutěžit zdraví i postižení majitelé psů (zde nutno dodat, že perfektně vycvičení vodící a asistenční psi byli v jasné výhodě proti psům – kamarádům, z nichž někteří rozhodně nejsou k aktivní  pomoci svým majitelům).  V některých  disciplínách v rámci Mikulášského sedmiboje se setřely rozdíly mezi soutěžícími, pokud jde o různá postižení, takže při některých disciplínách bylo nutno sedět na vozíku nebo mít zavázané oči a pohybovat se v prostoru.

Mikulášská se stala další z řady vydařených benefičních akcí neziskové organizace Helppes  ve spolupráci s Městské části Praha 5, při kterých se  nenásilným způsobem daří spojit aktivní zábavu pro handicapované občany s názornou ukázkou smyslu a významu práce Centra  výcviku psů pro postižené Helppes, jehož hlavním posláním je výchova a výcvik asistenčních a signálních státem nedotovaných psů, kteří jsou pro své majitele nepostradatelnými pomocníky v běžných životních situacích.