III. ročník Mezinárodní žákovské konference

mezinárodní žákovská konference

Na téma ekologie se ve dnech 30.11. – 1.12.2017 konal již třetí ročník Mezinárodní žákovské konference organizované Městskou částí Praha 5 za účasti žáků ze Srbska, Maďarska, Rumunska, Polska, Slovenska a ze škol zřizovaných MČ Praha 5.