Nová dominanta Prahy 5: Osvětlený zlíchovský kostel sv. Filipa a Jakuba

radnice

Slavnostní osvětlení kostela sv. Filipa a Jakuba včetně nasvícení zrestaurované barokní sochy sv. Jana Nepomuckého (datována kolem roku 1740) se na zlíchovském kopci poprvé rozzářilo 19. prosince 2017. A natrvalo se bude pravidelně spínat s pouličním osvětlením, což je nyní v zimním období po 17.30 hod.

Pokud nevíte, kam nasměrovat třeba silvestrovskou nebo novoroční procházku, nenechte si ujít působivou hru světel a vydejte se na cestu ke kostelu. Odměněni budete překrásným výhledem do okolí od areálu kostela, který se vypíná nad Vltavou a železniční tratí.

Projekt osvětlení, včetně umístění bezpečnostní kamery v této lokalitě vznikl za finanční podpory Magistrátu hl. m. Prahy.

Nápad nechat vyniknout novou „dominantu“ MČ P5  vznikl v souvislosti s realizací záměru restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého (která je kulturní památkou) při zlíchovském kostele sv. Filipa a Jakuba v Hlubočepích v Praze 5, v rámci komise pro kulturu a obnovu památek MČ Praha 5 a na podkladě diskusí s místním římskokatolickým farářem.

Dokumentaci pro územní souhlas se stavbou „Slavnostní osvětlení kostela sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově“ vypracovala společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého u zlíchovského kostela sv. Filipa a Jakuba