Praha 5 získá stálou expozici skla

galerie skla portheimka

Galerie Portheimka nabídne svým návštěvníkům unikát – stálou výstavu skla. České sklo a skleněná plastika patří mezi celosvětově uznávané hodnoty.

Muzeum, které by se zmíněným produktům věnovalo, doposud chybělo. Jeho zřízení odsouhlasili zastupitelé Prahy 5 na svém prosincovém zasedání. Objekt, v němž se Galerie Portheimka nachází, má v pražské historii své místo a svou dlouhodobou prestiž. Ta začala v posledních letech stagnovat. Zejména nevyjasněná koncepce Galerie Portheimka měla za následek, že ji za celý rok 2016 navštívilo něco málo přes šest tisíc platících lidí. To se nejen současnému vedení radnice Prahy 5 zdálo nedostačující.

Za galerii atraktivnější

I proto jedním z prvních kroků, ke kterým přistoupil zástupce starosty Lukáš Herold (ODS) v roce 2017 poté, co pod jeho kompetenci přešla i oblast kultury, bylo hledání návštěvnicky atraktivního programu galerie. „Při hledání využití Galerie Portheimka jsem se obrátil na odborníky, aby městské části Praha 5 doporučili, co s ní. Politici musejí poskytnout občanům volnočasové využití, ať už kulturní či sportovní, musejí jim zajistit podmínky. Ale měli by nechat do programu mluvit odborníky, aby to za něco stálo,“ vysvětlil Lukáš Herold. Podle něj Museum Kampa, spravované Nadací Jana a Medy Mládkových, přišlo s unikátním nápadem zřídit muzeum českého skla. „Více než půl roku jsme o nápadu jednali, prošlo to všemi orgány radnice Prahy 5, jako je například kulturní komise,“ sdělil zástupce starosty.

Statisícové úspory

Městská část Praha 5 nejenže získá unikátní expozici od renomované nadace, která bude atraktivní pro občany i turisty, zároveň i ušetří. Náklady na provoz galerie budou ročně o půl milionu až milion korun nižší, než doposud. V rámci galerie skla je navrženo jednak zřízení stálé expozice skla ze sbírek Musea Kampa doplněné o výpůjčky ze soukromých sbírek, dále pořádání zhruba tří obměňujících se výstav ročně a doprovodné programy – workshopy zaměřené zejména na děti. Plánované otevření galerie skla na území Prahy 5 navazuje na tradici fenoménu českého skla již z období Rakouska-Uherska, kdy k nejvýznamnějším sklárnám té doby v Českých zemích patřila zlíchovská sklárna Josefa Inwalda.

České sklo a skleněná plastika patří mezi mezinárodně uznávané hodnoty a je hojně vyhledáváno návštěvníky. Specializované museum skla v Praze doposud chybí. Proto lze předpokládat zvýšenou návštěvnost vestibulu Portheimky, která má výhodnou polohu v centru Smíchova. Zajištění provozu galerie po celou dobu trvání koncesní smlouvy počítá s otevírací dobou pro veřejnost minimálně od 9 do 18 hodin denně kromě pondělí, a to prostřednictvím zaměstnanců či smluvních partnerů Musea Kampa.

Součástí provozu galerie skla rovněž bude pořádání dalších (nestálých) výstav tematicky zaměřených na různé formy umělecké práce se sklem a skleněnou hmotou, pravidelné pořádání vzdělávacích programů a doprovodných akcí určených pro školská zařízení, rodiny s dětmi, studenty středních i vysokých škol, seniory a další zájemce z řad široké veřejnosti, zaměřených na posílení povědomí veřejnosti o různých formách umělecké práce se sklem, historii tohoto odvětví výtvarného umění i jeho současné podoby a trendy.

Koncesní smlouva zahrnuje řádné zajištění vhodné propagace projektu galerie skla, včetně uvádění spoluúčasti městské části Praha 5 v rámci této propagace.