Studie mění území Motolského potoka

Prezentace aplikace PowerPoint

Území formované Motolským potokem („Motolské údolí“) se možná za pár let začne měnit k nepoznání. V Centru architektury a městského plánování byla koncem ledna veřejnosti představena studie týmu architekta Borise Redčenkova – A69 – architekti s. r. o. Ta řeší vizi celkové změny území. Vyhledává potenciál, často skrytý, a nabízí záměry k řešení v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu.

Studie se zaměřuje na proměnu ulic Motolského údolí, především pak frekventované Plzeňské a Vrchlického ulice. „Odezva odborné i laické veřejnosti na celkové pojetí řešení byla velmi kladná, což u obdobných projektů často nebývá. I mně se studie moc líbí,“ komentoval starosta Prahy 5 Pavel Richter (TOP 09).

Alfou a omegou nynějších problémů oblasti je doprava. Především provoz na dvou zmíněných tepnách je velkou zátěží. Zřejmě nejen autoři studie si uvědomují, že v oblasti je nyní značně zvýšená hladina hluku, prašnosti a smogu. Území podle nich kvůli množství dopravních značení, sloupů, návěstidel a reklamních poutačů působí dojmem výpadovky. To by se ale mělo změnit.

„Předpokládá se dokončení Radlické radiály, která by měla odlehčit přetížené dopravě v Motolském údolí. Autoři dále nechali zpracovat dopravní posouzení, ze kterého vyšlo, že lze automobilovou dopravu vést obousměrně ulicí Vrchlického a Plzeňskou proměnit ve více městskou třídu pouze s hromadnou dopravou a obsluhou,“ přiblížila předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5 Zuzana Hamanová (DJK). Autobusy MHD z Vrchlického ulice by se měly „přestěhovat“ na tramvajový pás v Plzeňské. Tu možná zkrášlí i záhony, které sníží hladinu prašnosti i emisí. Studie nezapomíná ani na zvýšený komfort pro pěší, který nyní chybí.

Košíře uleví Andělu

Neméně důležitým problémem je i vybavenost. V současnosti je jednoznačným centrem celé páté městské části Anděl (v poledne nejvyšší hustota chodců z celé Prahy) s obřím nákupním centrem, multikiny, administrativními budovami a mnoha obchody a restauracemi. „Je to i extrémně vytížený dopravní uzel. Přitom směrem do Košíř, ale i na jih ke Zlíchovu vybavenost prakticky mizí. Snahou studie je proto vytvořit takzvané město krátkých vzdáleností – lokální centrum vybavenosti v Košířích, které odlehčí Andělu, přitáhne místní obyvatele, kteří nebudou nuceni jezdit až na Anděl,“ sdělila Zuzana Hamanová. Konkrétně jde o záměr nového náměstí s tržnicí z bývalé vozovny (obchodní centrum) a obnovené kolonie Buďánka (alternativní kulturní centrum).

Tvůrci koncepce nezapomněli ani na nemotorizované občany. Hlavně pro ně řešili prostupnost území, zelenou cestu pro cyklisty a chodce ze západu na východ údolím, včetně lávky přemosťující údolí. Záměr počítá s vrstevnicovou pěší a cyklis- tickou trasou údolím v úbočí severní stráně pod Šmukýřkou, Šalamounkou a dalšími usedlostmi (ve druhé fázi by měla mít pokračování v západní části údolí loukami podél potoka). Pod Mrázovkou cesta ústí na novou lávku pro cyklisty a chodce, která vede nad mostem mezi Strahovským tunelem a tunelem Mrázovka. Lávka by propojila zelenou trasu dál do parku Sacré Coeur, na Petřín a Pražský hrad.

Potok ven z rour

Záměr navrací do území přírodní prvky a znovu částečně odkrývá Motolský potok na vhodných místech – v předprostoru kolonie Buďánka, na Košířském náměstí a v Husových sadech. „Ze studie ateliéru A69 chce městská část někde začít a první podnět k řešení vychází z nápadu odkrytí dnes zatrubněného Motolského potoka. Jako synergii s tím, co se v řešeném území realizuje, jsme vybrali již běžící revitalizaci památkové zóny Buďánka. Proto městská část po dohodě s TSK a Dopravním podnikem zpracovává projektovou dokumentaci na komplexní změnu křižovatky Plzeňská – Musílkova – Nad Zámečnicí. Tento projekt by po jeho dopracování měla do svých investičních akcí převzít TSK. Změny v této křižovatce umožní budoucí otevření Motolského potoka v předpolí Buďánek,“ vysvětlil radní Prahy 5 Tomáš Homola (DJK).

Studie je samozřejmě daleko komplexnější. Vyhledává i potenciál zastavitelných ploch, které jsou dnes částečně nevyužité nebo poznamenané nevhodnou zástavbou, místa s neujasněnou a roztříštěnou urbanistickou strukturou a nabízí vizi jejich proměny – například prostoru „náměstí Pod Školou“ v Košířích.

Studii bude možné nalézt na motolskeudoli.praha5.cz