MŠ Peroutkova vzdělává děti výukou na zahradě

18_19_MŠ Peroutkova1

MŠ Peroutkova je čtyřtřídní mateřská škola, která již pátým rokem pracuje s prvky školního vzdělávacího programu Začít spolu. Děti jsou rozděleny do věkově smíšených tříd. Cílem školního vzdělávacího programu „Svět je velký, najdu se v něm“ je dosáhnout samostatnosti dětí, mít radost z dobře vykonané práce, individuální získávání kompetencí, které budou moci děti uplatňovat v dalším životě a vzdělávání.

K dosažení těchto cílů využíváme různých forem a metod práce. Jednou z nich je rozšířit výchovu a vzdělávání dětí do zahrady a nabídnout dětem činnosti spojené s venkovní přírodou. Před dvěma lety nastala v naší mateřské škole situace, kdy původní herní prvky na jedné části školní zahrady přestaly provozně a bezpečnostně vyhovovat dalšímu používání. Tehdy se naskytla jedinečná příležitost radikálně pozměnit ráz a celkovou koncepci úprav v této části školní zahrady.

Domečky, záhony i ponk

Začaly se rodit myšlenky o ucelené koncepci, kde hlavním tématem bylo přiblížit dětem řemeslnou, polytechnickou a environmentální výchovu. Na společném plánu se podílel celý kolektiv mateřské školy, děti, jejich rodiče i prarodiče. Podporu jsme získali  i u zřizovatele MČ Praha 5. Během přípravné fáze probíhaly konzultace s odborníky, kteří již s realizací přírodních zahrad měli zkušenosti jak koncepční, tak stavební. Paní učitelky se účastnily seminářů s environmentální tematikou, děti nadšeně plánovaly a kreslily svoje představy a přání. Postupně začal vznikat nový prostor pro hru i přirozené vzdělávání dětí – proutěné domečky pro děti, byly vybudovány čtyři záhony, pracovní ponk pro práci s dřevem, děti mohou vážit a porovnávat předměty na velké dřevěné váze, vyzkoušet si pokusy s vodou a pískem, pozorovat sluneční hodiny.

Dominantou zahrady je výchovně – vzdělávací environmentální pomůcka nazvaná „kalendář přírody“ ve tvaru tří soustředných kruhů. Prostřední kruh představuje Slunce. Mezikruží je rozděleno do čtyř polí znázorňujících ročních období. Obvodový kruh pak tvoří dvanáct dílů – dvanáct měsíců. Všechny části kruhů jsou vyplněny přírodními materiály, které lze z větší části doplňovat či obměňovat. Střed kruhu, „slunce“, tvoří prostor pro písek.

Dřeviny proti hluku

Nedávno byl dokončen navazující prvek „měsíc“, který dětem poskytuje rovnou vydlážděnou dřevěnou plochu ke komunitnímu kruhu či jiným aktivitám. Nyní pracujeme na přírodní protihlukové zábraně, která bude částečně oddělovat prostory zahrady od rušné ulice v těsném sousedství školky. Tuto zábranu využijeme k instalaci závěsných hudebních a didaktických prvků. Společně s dětmi vyrábíme v keramické dílně pítka, budky a bazénky pro ptáčky.

Co jsme si od přeměny zahrady slibovali? Dát dětem možnost tvořit s přírodními materiály, učit se základům řemesla, něco vypěstovat, sklidit, ale i uklidit, používat kompostéry a znát jejich význam, navázat a prohlubovat vztah k živé přírodě, vytvářet u dětí pocit zodpovědnosti, umožnit jim radovat se ze své práce a jejích výsledků.

V současné době je přírodní environmentální zahrada naší velkou radostí. Příroda by měla být neodmyslitelnou součástí při výchově a vzdělávání dětí. A jak dokazuje naše zkušenost, je to možné i v městské mateřské škole.

 

Mgr. Naděžda Suchá, ředitelka školy